Documente necesare evaluare bunuri mobile

I: Societate noastra doreste evaluare unui numar de patru utilaje specializate.
Care sunt documentele necesare evaluarii ?

R: Documentele necesare pentru evaluarea bunurilor mobile sunt urmatoarele:

– documentul care atestă dreptul de proprietate asupra bunului evaluat;
– documente din care să rezulte elemente de identificare (număr inventar, serie, etc.): balanţa mijloacelor fixe, carte de identitate etc.;
– documente/informaţii din care să rezulte capacitate, model etc.
– informaţii cu privire la regimul şi condiţiile de exploatare, curente/capitale, accidente; alte documente specifice în funcţie de tipul bunului evaluat (avize, autorizaţii etc.).

Documente necesare evaluare bunuri mobile