Ce documente sunt necesare pentru un raport de evaluare auto ?

Ce documente sunt necesare pentru un raport de evaluare auto ?
Documentele se predau in forma printata sau in format electronic ?

Pentru realizarea unui raport de evaluare auto sunt necesare copii ale urmatoarelor documente:

Documente prin care se atesta proprietatea asupra autovehiculului  factură, contract.
Carte de identitate autovehicul (CIV);
Certificat de înmatriculare (CI);
Carnetul de service al autovehiculului;
Deviz de reparaţii emis de catre o unitate service autorizată (in cazul autoturismelor/autovehiculelor avariate);
Copie carte de identitate client  / Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale);
Date complete de facturare.
Raport de expertiză tehnică a bunului mobil (dacă este necesar);
Buletin de diagnoză emis de o unitate service autorizată de producatorul autovehiculului;
Pentru autovehiculele folosite in scop comercial(microbuze, autobuze) este necesar sa fie furnizata o situatie a veniturilor si cheltuielilor aferente bunului respectiv.

 

 

 

Ce documente sunt necesare pentru un raport de evaluare auto ?