Care sunt metodele utilizate pentru evaluarea terenului?

Care sunt metodele utilizate pentru evaluarea terenului? (2007  – IVS editia a saptea)

În Standardul Internaţional de Practică în Evaluare GN 1 – Evaluarea proprietăţii imobiliare, conţinut în Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a şaptea, editate de IVSC şi adoptate ca standarde de evaluare obligatorii pentru toţi membrii ANEVAR, sunt descrise (paragraful 5.25) cele şase metode de evaluare a terenului, respectiv:
– comparaţia vânzărilor,
– repartizarea (alocarea),
– tehnica parcelării şi dezvoltării, extracţia,
– tehnica reziduală a terenului
– capitalizarea rentei funciare (a chiriei).

Aşadar, cele şase tehnici de evaluare a terenului sunt recunoscute de către aceste standarde. Alte tehnici (metode de evaluare) utilizate pentru evaluarea terenurilor reprezintă devieri de la cerinţele Standardelor Internaţionale de Evaluare, pe care evaluatorii care le utilizează sunt obligaţi să le prezinte ca fiind devieri (abateri) de la Standarde, în scopul de a nu crea confuzii pentru clienţi.

Care sunt metodele utilizate pentru evaluarea terenului?