Comunicare MDRAP privind dreptul de semnare si stampilare a certificatului de performanta energetica

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE si ADMINISTRATIEI PUBLICE

DIRECTIA COMUNICARE Nr. 98909/24.11.2016

Doamnei Emilia – Cerna Mladin

 

Stimata doamna,

Referitor la adresa dumneavoastra, transmisa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si inregistrata cu nr. 98909/19.10.2016, privind dreptul de semnare si stampilare a certificatului de performanta energetica, ca urmare a raspunsul transmis de directia de specialitate, va comunicam urmatoarele:

I. Cu privire la dreptul de semnare si stampilare a certificatului de performanta energetica de catre un auditor energetic pentru cladiri grad profesional AE I sau II, specialitatea „constructii” sau „instalatii”:

1. in conformitatea cu Legea 10/1995, privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare, aplicarea cerintelor fundamentale se stabileste pe domenii/subdomenii si categorii de constructii si pe specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, prin regulamente si reglementari tehnice in constructii.

2. in conformitate cu Art. 6 din Ordinul 2237/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, atestarea auditorilor energetici pentru cladiri se face pe grade profesionale, specialitatile „constructii si instalatii”.

3. In consecinta auditorii energetici atestati doar pentru specialitatea „constructii” sau specialitatea „instalatii” pot semna si stampila certificate de performanta energetica sau audituri energetice doar impreuna cu un alt auditor din specialitatea complementara (sau specialitatea „constructii si instalatii”), cu gradul profesional corespunzator pentru elaborarea tipului de certificat sau audit respectiv.

 

II. Cu privire la dreptul de semnare si stampilare a certificatului de performanta energetica pentru o cladire nerezidentiala de catre un auditor energetic pentru cladiri grad profesional AE llci:

1. in conformitate cu Art. 6 din Ordinul 2237/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, “Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, atestarea auditorilor energetici pentru cladiri se face pe grade profesionale, specialitatile constructii si instalatii, dupa cum urmeaza:a) auditor energetic pentru cladiri, grad profesional I, specialitatile constructii si instalatii – simbol AE llci;b) auditor energetic pentru cladiri, grad profesional II, specialitatile constructii si instalatii * simbol AE llci.

2. in conformitate cu Art. 7, alin. (2) din Ordinul 2237/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, auditorii energetici pentru cladiri, grad profesional II, au competente doar pentru elaborarea certificatului de performanta energetica pentru cladirile tip locuinta unifamiliala si blocurile  de locuinte care se construiesc, precum si pentru cladirile tip locuinta unifamiliala si apartamentele din blocurile de locuinte care se vand sau se inchiriaza.

3. Pe cale de consecinta, auditorii energetici pentru cladiri, grad profesional II, nu au competente pentru elaborarea si asumarea, prin semnare si stampilare, a certificatelor de performanta energetica pentru cladiri nerezidentiale, singuri sau impreuna cu un auditor energetic pentru cladiri, grad profesional I. III. in conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie depasirea de catre verificatorii de proiecte atestati, expertii tehnici atestati, auditorii energetici pentru cladiri atestati, responsabilii tehnici cu executia autorizati si dirigintii de santier autorizati a competentelor pe domenii, subdomenii, specialitati sau grade profesionale pentru care sunt atestati/autorizati si/sau neindeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit reglementarilor in vigoare.
Prezenta adresa are caracter strict consultativ, nefiind exprimata in scopul de a produce efecte juridice, de a naste, a modifica ori a stinge drepturi sau obligatii si mai mult decat atat, nu constituie act administrativ, in sensul prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Comunicare MDRAP privind dreptul de semnare si stampilare a certificatului de performanta energetica
5 (100%) 1 vote