Poli urbani, poli tertiari

POLI  URBANI / TERŢIARI

Poli urbani/polii tertiari reprezintă  grupări complexe de activităţi predominant din sectorul terţiar care au rol strategic în dezvoltarea localităţii, se situează în locuri privilegiate ca sit şi ca accesibilitate, atât din exteriorul localităţii cât şi din zona centrală şi compensează lipsa spaţiilor din centrul de afaceri.

Activităţile specifice polilor urbani principali sunt:
–         servicii manageriale, tehnice, profesionale (specializate pentru întreprinderi), servicii financiar-bancare, societăţi de asigurări care sunt dispuse în clădiri specializate de birouri, în general înalte dar, recomandat prin studii recente de marketing, a nu depăşi P+6 niveluri;

–         servicii şi instituţii publice sau care nu au legături directe cu publicul dar care fac parte din “industria terţiarului” de culegere, prelucrare, stocare şi difuzare a informaţiei prin mijloace moderne de telecomunicaţii (birouri teritoriale pentru impozite etc.);

–         servicii profesionale (pentru persoane fizice şi juridice), recomandabil a fi amplasate peste spaţii comerciale sau în clădiri de maxim P+3 niveluri;

–         centre de conferinţe;

–         edituri, centre media;

–         centre şi galerii de artă, expoziţii;

–         unităţi de cercetare-dezvoltare şi învăţământ superior;

–         centre de formare şi perfecţionare;

–         unităţi productive cu tehnologii de vârf, nepoluante şi fără transporturi grele;

–         unităţi productive mici manufacturiere pentru produse necesare altor unităţi şi persoanelor care se află în cuprinsul polului terţiar;

–         comerţ (mari magazine, comerţ specializat atât de lux cât şi de proximitate pentru locuitorii din zonă);

–         servicii diverse – personale colective şi sociale;

–         restaurante de toate tipurile;

–         recreere în spaţii acoperite (spectacole, cinema, sport, cazino etc.);

–         hoteluri pentru afaceri;

–         locuinţe cu partiu special, închiriate de către firme pe termen lung sau care includ spaţii pentru profesiuni liberale;

–         mari parcaje multietajate şi la sol, staţii service;

–         diverse alte activităţi compatibile

Poli urbani, poli tertiari