Inaltimea maxima a cladirilor – Definitie

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR  DEFINIŢIE

Inaltimea maxima a cladirilor  exprimă în metri şi număr de niveluri convenţionale înălţimea maximă admisă în planul faţadei, măsurată între teren (în situaţia anterioară lucrărilor de terasament) şi cornişe sau limita superioară a parapetului terasei.

In cazul Municipiului Bucureşti, sunt caracteristice pentru ţesutul urban constituit şi în special pentru marile bulevarde – conform regulamentelor interioare – o limitare a înălţimii în funcţie de distanţa dintre aliniamente, la care se pot adăuga cel mult două niveluri retrase astfel încât şi se înscrie în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri şi a tangentei la 45grade la acesta.

 

Lăţimea străzii

între aliniamente(metri)

profile standard actuale

Înălţimea maximă admisă

(metri)

Număr niveluri convenţionale (3.0 metri)

Număr niveluri suplimentare admise:

(A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri şi tangenta la 45 la acesta

(B) în planul faţadei la clădirile de colţ pe o lungime de maxim 15 metri

Sub 9 metri

7 – 10

P+1+M, P+2

(A) – 1 nivel

(B) – 1 nivel

9,01 – 11,00

Carosabil – 7 m. + trotuare 2×1,5 m. =10  metri (categoria III)

11

P+2 +M

(A) – 2 niveluri

(B) – 1 nivel

11,01 – 13,00

Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 metri =13 metri (categoria III)

13

P+3

(A)  – 2 niveluri

(B) – 1 nivel

13,01 – 16,00

16

P+4

(A)  – 2 niveluri

(B) – 1 nivel

16,01 – 19,00

19

P+5

(A)  – 2 niveluri

(B) – 2 niveluri

19,01 – 22,00

Carosabil – 14 m. + trotuare 2×4 = 22  m .(categoria II)

22

P+6

(A)– 2 niveluri

(B) – 2 niveluri

22,01 – 25,00

25

P+7

(A)– 2 niveluri

(B) – 2 niveluri

25,01 – 27,00

Carosabil – 14 m. + trotuare 2×6 = 26  m. .(categoria II) .(categoria II)

27

P+8

(A)– 2 niveluri

(B) – 2 niveluri

27,01 – 30,0

30

P+9

(A)– 2 niveluri

(B) – 2 niveluri

30,1 – 33,00

Carosabil – 21 m. + trotuare 2×6 = 33  m.(categoria I)

33

P+10

(A)– 2 niveluri

(B) – 2 niveluri

33,01 – 36,00

36

P+11

(A)– 2 niveluri

(B) – 2 niveluri

36,01 – 39,00

39

P+12

(A)– 2 niveluri

(B) – 2 niveluri

39,01 – 42,00

42

P+13

(A)– 2 niveluri

(B) – 2 niveluri

42,01- 45,00 şi peste

Carosabil – 28 m. + trotuare 2×8 metri = 44 m.

45

P+14

(A)– 2 niveluri

(B) – 2 niveluri

 

Inaltimea maxima a cladirilor – Definitie