Anexe ale locuinţelor – Definiţie

ANEXE ALE LOCUINŢELOR – Definiţie

Anexele locuinţelor sunt acele clădiri de mici dimensiuni realizate pe o parcelă independent de clădirea principală, destinate pentru gararea a 1-2 maşini sau pentru agrement (umbrare, pergole acoperite, sere).
Suprafaţa anexelor nu se ia în considerare în calculul indicilor urbanistici  POT şi CUT.
Nu sunt admise în municipiul Bucureşti anexele de tip rural pentru adăpostirea animalelor şi produselor agricole pentru subzistenţă sau comercializare.

cf. Ghidul cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea regulamentului local de urbanism”, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996

Anexe ale locuinţelor – Definiţie