Eliberarea on-line a extraselor de carte funciara pentru informare

In atentia: Domnului Daniel MANATE, Presedintele Consiliului Director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romaniain : Domnului

Referitor la: eliberarea on-line a extraselor de carte funciara pentru informare

 

 

Stimate Domnule Presedinte,

Va informam pe aceasta cale ca ANCPI a dezvoltat si operationalizat o platforma on-line pentru furnizarea serviciilor sale. Aceasta initiativa vine in continuarea liniilor directoare incluse in Hotararea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind Agenda Digitala pentru Romania 2020, precum si in alte documente programatice, emise de Guvernul Romaniei cu privire la:

• Simplificarea si eficientizarea proceselor administrative;

• Cresterea nivelului de accesibilitate la serviciile si informatiile publice.pentru toti cetatenii, organismele private sau publice, la nivelul Uniunii Europene;

• e-Guvemare si interoperabilitate.

Acest demers, la care va propunem sa participati, vine in intampinarea doleantelor exprimate de catre cetateni, in sensul simplificarii procedurilor administrative la nivelul administratiei publice centrale si locale.

Platforma este disponibila la adresa http://epay.ancpi.ro si in acest moment permite obtinerea extraselor de carte funciara pentru informare.
Durata obtinerii extraselor de carte funciara pentru informare, aferente celor circa 10 milioane de imobile inregistrate in sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara, este de cateva minute, iar plata tarifului aferent se efectueaza on-line cu cardul bancar.

Tariful pentru eliberarea on-line a extraselor de carte funciara pentru informare este de 20 lei/imobil fara plata unui tarif de urgenta, sau de 18 lei/imobil pe baza de abonament (care este destinat, spre exemplu: primariilor, altor autoritati si institutii publice, bancilor, etc.) asa cum prevede proiectul de ordin al directorului general ANCPI privitor la tarifele percepute pentru furnizarea serviciilor specifice publicat in dezbatere publica pe pagina de internet a ANCPI (www.ancpi.ro).

In cazul in care cartea funciara nu este convertita in format electronic, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara va efectua conversia acesteia, iar extrasul de carte funciara pentru informare va fi eliberat on-line, dar in termenul de eliberare in regim normal.

Performantele si capabilitatile platformei sunt in continua imbunatatire, ca raspuns,la reactia clientilor, cu scopul de a extinde utilizarea acestor produse si de a le face cat mai apropiate de nevoile consumatorilor. in acest sens, ANCPI a dezvoltat pentru entitatile interesate, un mecanism on-line de verificare a realitatii datelor si informatiilor din cuprinsul documentelor eliberate si care sunt prezentate de catre contribuabili autoritatilor administratiei publice locale si centrale. Mecanismul de verificare este descris detaliat in documentul „Procedura verificare extras online” publicat pe pagina www.ancpi.ro in sectiunea “informatii utile”.

In urma consultarilor prealabile, demarate de ANCPI, o parte din bancile comerciale din Romania au agreat metoda de eliberare a extraselor si de verificare descrisa mai sus.

Astfel, cetateanul cumpara un extras de carte funciara pentru informare on-line, tipareste acest extras si il ataseaza dosarului solicitat de o entitate; in analiza dosarului, reprezentantul entitatii verifica realitatea informatiilor din extrasul de carte funciara pentru informare eliberat on-line, accesand pagina de internet a ANCPI sectiunea www. ancpi. ro/verificare.

Extrasul de carte funciara pentru informare generat prin Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara Informatic Integrat de Cadastru si Carte Funciara gestionat de catre ANCPI, contine informatiile active din cartea funciara, la data generarii.

Acest extras este valabil, in conditiile prevazute de art. 5 – 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, coroborat cu art. 3 si art. 8 din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in format electronic, pentru activitati si procese administrative prevazute de legislatia in vigoare.

Valabilitatea extrasului poate fi extinsa si in forma fizica a documentului, fara semnatura olografa si stampila, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice sau entitatii care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare. folosind codul de verificare online disponibil in antet. Acest cod de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generari documentului.Va rugam sa aveti amabilitatea de a aduce la cunostinta evaluatorilor autorizati informatiile mai sus prezentate, avand convingerea ca acestea vor contribui atat la facilitarea activitatii curente cat si in relatia dumneavoastra cu cetatenii.

Eliberarea on-line a extraselor de carte funciara pentru informare