Valoare justă – Definitie IVS 2014

Valoare justă  (Fair Value)

IFRS-sigla

Standarde Internationale de Evaluare – 20014

I. Preţul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părţi identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă interesele acelor părţi. Pentru utilizare în raportări financiare în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), valoarea justă are o semnificaţie diferită.
II. în IFRS 13 „Valoarea justă este preţul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacţie reglementată între participanţii de pe piaţă, la data evaluării.”
Deosebirea dintre cele două definiţii şi utilizarea lor este comentată în IVS Cadrul general, paragrafele 39-43 şi în IVS 300, paragrafele G1-G2.

 

 

Valoare justă – Definitie IVS 2014
5 (100%) 2 votes