Imobilizări corporale (Tangible Assets) – Definitie

Imobilizări corporale (Tangible Assets) – Definitie

Imobilizările corporale reprezintă acele active/imobilizări care au o formă fizică. Exemple pot fi terenuri şi clădiri, imobilizări corporale mobile, amenajări, instrumente şi echipamente şi active în curs de execuţie şi dezvoltare.

Imobilizări corporale (Tangible Assets) – Definitie