Imobilizări corporale mobile (Plant and Equipment) – Definitie

Imobilizări corporale mobile (Plant and Equipment) – Definitie

Imobilizările corporale mobile reprezintă o clasă de imobilizări corporale care:
(a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative şi
(b) care se preconizează să fie utilizate pe o perioadă de timp.

Imobilizări corporale mobile (Plant and Equipment) – Definitie