Capital investit (Invested Capital)

Capital investit (Invested Capital)  reprezinta suma dintre capitalul propriu şi creditul unei întreprinderi.
Creditul poate fi

fie (a) toate datoriile purtătoare de dobânzi,
fie (b) datoriile pe termen lung purtătoare de dobânzi.

Atunci când se utilizează acest termen ar trebui să se precizeze care din cele două accepţiuni este utilizată.

V.  Valoarea întreprinderii.

Capital investit (Invested Capital)