GN7 – 4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate

GN7 – 4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate
4.1 Expresiile valoare de piaţă şi valoare justă pot să nu fie identice. (A se vedea Standardele Internaţionale de Evaluare 1 şi 2 [IVS-urile 1 şi 2] şi Standardul Internaţional de Practică în Evaluare 1 [IVA 1].) Totuşi, fiecare tip de valoare, reflectă comportamentul pieţei în situaţiile conţinute în definiţiile GN 7, Consideraţii privind substanţele periculoase 250 şi toxice în evaluare Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a opta respective. În măsura în care valorile proprietăţii, corespunzătoare unuia din cele două tipuri de valoare, pot fi afectate de substanţe periculoase sau toxice, în efectuarea şi raportarea evaluărilor este necesară prezentarea şi aplicarea procedurilor specifice de evaluare.

4.2 Acest GN este aplicabil în toate situaţiile în care este necesară o prezentare transparentă pentru uz public a valorilor proprietăţii, fie că sunt raportate individual, fie ca întreg, în cazul în care substanţele periculoase sau toxice pot afecta aceste valori. În plus, faţă de efectul posibil al unor asemenea ipoteze asupra proprietăţilor evaluate, este posibil să apară probleme adiacente, cum ar fi costurile de tratare sau de refacere, costurile de monitorizare şi de întreţinere, obligaţiile faţă de o terţă parte sau faţă de reglementările existente şi altele. De aceea, transparenţa adecvată şi tratamentul sunt esenţiale în evaluările destinate pentru întocmirea situaţiilor financiare.

4.3 În decursul efectuării unei evaluări patrimoniale, evaluatorul va fi instruit  de directorii întreprinderii/entităţii aşa cum s-a specificat în IVA 1. Orice instrucţiuni speciale primite de evaluator, în privinţa abordării substanţelor periculoase sau toxice, care ar putea avea impact negativ asupra valorii proprietăţii, reprezintă menţiuni importante ce vor fi făcute de evaluator în raportul de evaluare, conform IVA 1. Aceste menţiuni vor fi completate cu explicaţiile evaluatorului despre abordarea problemelor apărute în decursul procesului de evaluare, cu ipotezele făcute şi cu efectul asupra valorii raportate, dacă există, al unor astfel de consideraţii.

4.4 Deşi efectele substanţelor toxice sau periculoase asupra valorii derivă din piaţă, în determinarea valorii de piaţă a unei proprietăţi,aceste efecte nu pot fi uşor recunoscute în cazul evaluării prin metoda costului de înlocuire net.
Conform IVA 1, când se aplică metoda CIN, evaluatorii trebuie să aplice principiile acestui GN în cea mai mare măsură şi să arate transparenţă privind dimensiunea analizei făcute şi baza pe care s-au sprijinit concluziile lor.

4.5 Definiţia contabilă a pierderii din depreciere este suma cu care valoarea contabilă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar depăşeşte valoarea sa recuperabilă (IAS 36, paragraf 6). Impactul negativ al materialelor periculoase sau toxice care există pe o proprietate, poate contribui la o depreciere. Pierderea din depreciere, indusă proprietăţii prin prezenţa acestor substanţe, poate  include efectul negativ al acestor substanţe asupra valorii proprietăţii. (A se vedea paragraful 5.4 de mai jos.)

GN7 – 4.0 Relaţia cu Standardele de Contabilitate