GN7 – 3.0 Definiţii

GN7 – 3.0 Definiţii
3.1 Substanţe periculoase sau toxice, în contextul acestui GN, înseamnă materiale specifice care, prin prezenţa sau proximitatea lor, pot avea efect dăunător asupra valorii proprietăţii, din cauza potenţialului lor dăunător asupra unor forme de viaţă. Asemenea materiale ar putea fi încorporate în construcţiile de pe terenul respectiv sau pot fi găsite în sau pe teren. Ele pot exista şi în afara  amplasamentului, dar în apropierea lui. În unele cazuri, pot fi purtate de aer.

3.1.1 Într-o accepţiune mai generală, în afara acestui GN, factorii de mediu pot fi caracterizaţi ca fiind influenţe exterioare asupra proprietăţii evaluate, care pot avea efect pozitiv, negativ sau nici un efect asupra valorii proprietăţii. Substanţele periculoase sau toxice se pot găsi fie pe, fie în afara amplasamentului proprietăţii evaluate.

3.2 Substanţa periculoasă, în contextul efectuării unei evaluări, este orice material din interiorul, din jurul sau din apropierea proprietăţii evaluate, care are o formă, o cantitate sau posibilitate biologică suficientă pentru a crea un impact negativ asupra valorii de piaţă a proprietăţii.

3.3 Toxic descrie statutul unui material gazos, lichid sau solid, care prin forma, cantitatea şi localizarea sa, la data evaluării, are capacitatea de a dăuna formelor de viaţă. Toxicitatea se referă la gradul sau la dimensiunile unei astfel de capacităţi.

GN7 – 3.0 Definiţii