GN7 – 2.0 Arie de aplicabilitate

GN7 – 2.0 Arie de aplicabilitate
2.1 Acest GN se aplică tuturor evaluărilor de imobilizări corporale. Prevederile  speciale ale acestui GN vor fi luate în considerare când este presupusă sau este
cunoscută prezenţa unor substanţe periculoase sau toxice, care pot influenţa valoarea de piaţă a proprietăţii sau o altă valoare definită.

 

GN7 -1.0 Introducere

GN7 – 3.0 Definiţii

 

GN7 – 2.0 Arie de aplicabilitate