Persoana juridica – Definitie

PERSOANĂ JURIDICĂ – Definitie

Persoana juridica reprezinta o colectivitate de persoane fizice, cu calitate de subiect distinct de drept, bucurându-se de o organizare de sine stătătoare şi de un patrimoniu propriu, îndreptat spre realizarea unui anumit scop. O persoana juridica se poate prezenta sub forme multiple; în sens larg, persoana juridica se manifestă ca instituţie; asociaţie, organizaţie etc.

Persoana juridica – Definitie