PATRIMONIU

PATRIMONIU – Definiti

Patrimoniul reprezinta totalitate a bunurilor, precum şi a drepturilor aparţinând unei persoane fizice sau juridice.
Sensul economic al conceptului de patrimoniu se referă la ansamblul bunurilor exprimate în bani, inclusiv rezultatul folosirii lor, ce aparţin persoanei respective.
Sensul juridic al conceptului de patrimoniu se referă la toate drepturile şi obligaţiile cu conţinut economic ale unui subiect de drept. În cazul firmelor, situaţia patrimonială a acestora la un moment dat este redată de bilanţul contabil, ecuaţia bilanţieră de bază fiind:
total activ = capitaluri proprii + datorii

v. evaluari patrimoniale, active patrimoniale

PATRIMONIU