IMPUNERE FISCALĂ

Impunerea fiscală reprezintă un complex de măsuri, de metode, tehnici şi operaţiuni, în baza legii, prin care se stabilesc tipurile de impozite, obiectul impozabil, mărimea impozitului ce revine în sarcina unei persoane fizice sau juridice, prin a căror aplicare statul trebuie să-şi procure veniturile sale fiscale. Sistemul legal de impunerea fiscală trebuie să corespundă condiţiilor concrete din perioada respectivă, din fiecare ţară; el trebuie să asigure aşezarea echitabilă a sarcinilor fiscale şi obţinerea unui randament fiscal ridicat (v. Impozit, Politică fiscală).

IMPUNERE FISCALĂ