IMPOZITUL PE VENIT

Impozitul pe venit – Definitie

definitia impozitulului pe venit

Impozitul pe venit este un impozit anual, perceput de către stat asupra venitului persoanelor fizice şi persoanelor juridice (unităţi economice industriale, agricole, comerciale, bancare, institute de cercetare ştiinţifieă, unităţi din domeniul culturii şi artei etc.). Impozitul pe venitul persoanelor fizice se diferenţiază în dependenţă de mărimea venitului şi de starea socială a contribuabililor. Mai multe detalii pe pagina de Evaluare pentru impozitare.
Progresivitatea impunerii veniturilor unora dintre persoanele fizice şi acordarea de facilităţi altora este cunoscutl sub denumirea de echitate verticala. Se foloseşte şi noţiunea de echitate fiscală orizontală, care presupune perceperea de impozite egale la veniruri egale, indiferent de sursa veniturilor.
Ca pârghie economică, impozit pe venit , îndeosebi impozitul pe profitul societăţilor comerciale, este folosit pentru stimularea investiţiilor întreprinderilor, a cercetării ştiinţifice, progresului tehnic, lărgirea exportului, dezvoltarea economică. 0 formă de i. pe v. este şi impozitul pe dobând, care înseamnă impozitarea dobânzilor provenite (curente) de pe urma depozitelor bancare, inclusiv ale populaţiei etc.

IMPOZITUL PE VENIT