Consultanta

Definitie consultanţă

CONSULTANŢA reprezintă activitate calificată de .asistare managerială a factorilor responsabili, acordată, la cererea organizaţiilor, de către profesionişti din afara lor.
Consultanţa a proliferat pe măsura creşterii continue a complexităţii problemelor de management al firmelor, în general, recurgerea la servicii de consultanţă are loc în următoarele situaţii:

Situaţii consultanţă

(a) firma se confruntă cu probleme a căror soluţionare presupune un grad de expertiză ce depăşeşte posibilităţile propriului ei personal;
(b) este necesară utilizarca anumitor competenţe speciale de management;
(e) firma şi conducătorii se află într-o situaţie de confuzie, dezorientare şi dezarticulare. întâmpină dificultăţi majore în a-şi reprezenta şi explica situajia sa actuală şi evoluţiile anterioare, şi de a-şi fixa căile de urmat în viitor;
(d) apariţia unor crize sau probleme acute, care reelamă reacţii urgente.

Gamă servicii consultanţă

Gama serviciilor de consultanţă este foarte diversă:

  • elaborarea de strategii, planuri de perspectivă şi programe de acţiune, de studii de fezabilitate,
  • acţiuni de dezvoltare a competenţelor man’ageriale,
  • avansarea’ de soluţii şi sisteme vizând dezvoltarea şi schimbarea organizational.

Caracteristici consultant

În general, serviciile de consultanţă îndeplinesc roluri specifice de analist şi structurator de probleme şi situaţii; proiectant de sisteme şi soluţii de intervenţie managerial; supervizor tehnico-metodologic; instructor şi consilier pentra conducători; facilitator de acţiuni şi evaluator de performanţe.

Responasbilitate profesională

În exercitarea rolului lor, consultant îşi asumă o responsabilitate strict profesională pentru pertinenţa soluţiilor propuse, a căror aplicare o pot supraveghea şi facilita, fără însă a o putea impune sau dirija; numai managerii executivi sunt în măsură să-şi însuşească sau nu recomandările rezultate în urrna acţiunilor de consultanţă şi tot ei poartă râspunderea integrală pentru modul lor de aplicare şi rezultatele obţinute.

Plan mondial

Pe plan mondial se manifestă o piaţă deosebit de dinamică a serviciilor de consultanţă fiind unele dintre cele mai costisitoare prestaţii; se mizează pe recuperarea cheltuielilor pentru consultanţă prin ameliorarea substantială a competitivităţii şi rezultatelor lor economico-fmanciare.

Plan european

În contextul avansului actual către societatea informatională, se estimează că cel puţin 50% din volumul serviciilor de consultanţă prestate pe plan european se referă la tehnologia informatică şi aplicaţiile ei. Activitatea de consultanţă este instituţionalizată prin existentă de firme specializate (cabinete, centre, agenţii, grupuri de consultanţă etc.), precum şi a unor grupări de astfel de firme în cadrul unor organizaţii de profil constitute la nivel national sau international.

Consultanta