CAPITALIZARE

capitalizare-evaluare

CAPITALIZAREA reprezinta
(1) o transformare a profiturilor acumulate şi a rezervelor în capital emis; de exemplu, dacă o societate comercială dispune de importante rezerve şi doreşte să se capitalizeze, procedeazi la emisiunea de acţiuni suplimentare către acţionarii existenţi (“acţiuni bonus”). Fiecare acţionar primeşte din noua emisiune o cotă proporţională cu acţiunile deţinute deja.
(2) Capitalizare bursieră, valoarea de piaţă a unei firme, data de cursul bursei pentru acţiunile emise şi aflate în posesia acţionarilor; se calculează înmulţind numârul acţiunilor cu cursul curent al acestora.
(3) Capitalizarea valorii, venitul echivalent cu capitalul care, valorificat la rata curentă a dobânzii, aduce acel venit.
De exemplu, o suprafaţă de teren ce aduce un venit anual sub formă de rentă de 1.000 dolari, la o rată a dobânzii de 10%, are o valoare capitalizată de 10,000 dolari (v. Acţiune, Capital).

Accesaţi şi pagina despre Evaluarea de întreprinderi.

 

CAPITALIZARE