Aria auxiliara – Aaux

Definitie Aria auxiliara – Aaux

Aria auxiliara – Aaux reprezinta suma ariilor utile destinate tehnologiilor ajutătoare procesului  tehnologic principal.
Exemplu de Aria auxiliara: aria destinată atelierului de intretinere utilaje.

Nu fac parte din aria auxiliara Aaux:

– depozitele care deservesc procese tehnologice de transformare (fermentare, maturizare, uscare, racire etc.) sau care prin instalatii speciale de clmatizare, împiedică procese de alterare, creaza medii septice etc.;
– depozite interoperationale pentru productia neterminata
Ariile indicate la alineatul precedent fac parte din aria de productie Aexp

Aria auxiliara – Aaux