ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVELE IMOBILIZATE sunt obiecte şi/sau creanţe ce pot fi utilizate o perioadă de timp îndelungată de către agenţii economici.
Activele imobilizate îşi transferă valoarea în mod treptat, în mai multe cicluri de producţie.
Activele imobilizate pot fi împărţite în:
Activele imobilizate incorporale(necorporale) (cheltuielile de cercetare-dezvoltare),
Activele imobilizate corporale (imobilizări în clădiri, terenuri, maşini, utilaje);
Activele imobilizate financiare (imobilizări In titluri de participare, în diferite creanţe).

v. Evaluare active circulante

ACTIVE IMOBILIZATE