TITLUL IX – Impozite şi taxe locale

TITLUL IX*)
Impozite şi taxe locale

————

*) Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. I pct. 215 din Legea nr. 343/2006. Reproducem mai jos aceste prevederi.

“215. În cuprinsul titlului IX „Impozite şi taxe locale”, sintagma „taxa asupra mijloacelor de transport” se va înlocui cu sintagma „impozitul pe mijloacele de transport”.”

CAP. 1
Dispoziţii generale

CAP. 2
Impozitul şi taxa pe clădiri

CAP. 3
Impozitul şi taxa pe teren

CAP. 4
Taxa asupra mijloacelor de transport

CAP. 5
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

CAP. 6
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

CAP. 7
Impozitul pe spectacole

CAP. 8
Taxa hotelieră

CAP. 9
Taxe speciale

CAP. 10
Alte taxe locale

CAP. 11
Facilităţi comune

CAP. 12
Alte dispoziţii comune

CAP. 13
Sancţiuni

CAP. 14
Dispoziţii finale

TITLUL IX – Impozite şi taxe locale