Punct de vedere al Asociatiei Nationale A Evaluatorilor Autorizati Din Romania privind data evaluarii versus data raportului de evaluare in evaluarea pentru impozitare

PUNCT DE VEDERE AL ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PRIVIND DATA EVALUARII VERSUS DATA RAPORTULUI DE EVALUARE IN EVALUAREA PENTRU IMPOZITARE

Potrivit prevederilor art. 460 alin. (5) din Codul fiscal „Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi: … b) valoarea rezultata dintr- un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;”.

La pct. 38 si 39 din Normele la Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare se precizeaza expres: „38. Pentru stabilirea impozitului pe cladiri conform art. 458 si art. 460 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, in cazul in care contribuabilul depune la organul fiscal local o declaratie la care anexeaza un raport de evaluare, valoarea impozabila a cladirii este considerata a fi cea care rezulta din raportul de evaluare, chiar si in situatia in care cladirea a fost finalizata sau dobandita in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, in cazul persoanelor fizice, respectiv in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, in cazul persoanelor juridice. 39. (1) Rapoartele de evaluare se intocmesc de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii si reflecta valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta si nu se inregistreaza in evidentele contabile.” Astfel intotdeauna data evaluarii, potrivit acestor prevederi este 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul.

Nu trebuie insa confundata data evaluarii cu data raportului de evaluare*.

Articolul 458 alin. (1) permite persoanelor fizice care detin un raport de evaluare intocmit in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in alt scop, cu alta data de evaluare decat 31 decembrie a anului anterior anului de referinta, sa il utilizeze si pentru stabilirea valorii impozabile.

Daca persoanele fizice nu detin un astfel de raport si solicita unui evaluator autorizat intocmirea unui raport de evaluare in scopul stabilirii valorii de impozitare in anul de referinta (2017), acesta il poate intocmi conform prevederilor Codului fiscal, a pct. 39 alin. (3) din Normele de aplicare ale Codului fiscal si a Standardelor de evaluare a bunurilor, in vigoare publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

Avand in vedere cele expuse mai sus, in cazul evaluarilor pentru impozitare, atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice, data evaluarii va fi 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul, iar data rapoartelor de evaluare intocmite de evaluatorii autorizati este situata in intervalul 1 ianuarie – 31 martie a anului pentru care se datoreaza impozitul.

ANEVAR *

*Potrivit prevederilor Standardului de evaluare SEV 101 – Termenii de referinta ai evaluarii, paragraful 2, lit. (f) „Data evaluarii poate fi diferita de data emiterii raportului de evaluare sau de data la care invetigatiile urmeaza sa se faca sau sa se finalizeze. Atunci cand este adecvat aceste date trebuie sa fie mentionate distinct.

Punct de vedere al Asociatiei Nationale A Evaluatorilor Autorizati Din Romania privind data evaluarii versus data raportului de evaluare in evaluarea pentru impozitare