Municipiul Iasi Directia Generala Economica Si Finante Publice Locale – ANEVAR

MUNICIPIUL IASI DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE

Catre,

ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

ANEVAR

Bucuresti, str. Scarlatescu nr. 7, sector 1

Avand in vedere: – art. 458 si art 460, alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare; – pct. 38 si pct. 39 /Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015; – faptul ca rapoartele de evaluare intocmite de evaluatori autorizati in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor trebuie depuse pana la primul termen de plata (31 martie) din anul de referinta pentru a produce efecte incepand cu 1 ianuarie a anului de referinta; – ca evaluatorii autorizati intocmesc rapoarte de evaluare si dupa data de 31 martie a anului de referinta, iar acestea sunt depuse de contribuabili la organul fiscal in anul de referinta sau ulterior anului de referinta in speranta de a produce efecte incepand cu 1 ianuarie a anului de referinta; – dificultatile intampinate de organul fiscal in cazul rapoartelor efectuate de evaluatori autorizati dupa data de 31 martie a anului de referinta, rapoarte prin care se stabilesc valorile de impozitare ale cladirilor nerezidentiale la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta; va rugam sa procedati la intocmirea rapoartelor de evaluare care reflecta valoarea impozabila a cladirilor nerezidentiale la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta pana cel tarziu la data de 31 martie a anului de referinta (anul pentru care se calculeaza impozitul).

Precizam ca, valoarea impozabila a cladirilor nerezidentiale, stabilita la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta prin rapoartele de evaluare intocmite de evaluatori autorizati dupa data de 31 martie a anului de referinta, nu este avuta in vedere la calcularea impozitului pe cladiri aferent anului in care s-au intocmit aceste rapoarte.

Va multumim pentru colaborare.

Municipiul Iasi Directia Generala Economica Si Finante Publice Locale – ANEVAR