Hotararile Conferintei Nationale ANEVAR 3 martie 2012

Hotararile Conferintei Nationale ANEVAR 3 martie 2012

Conferinta Nationala ANEVAR, desfasurata pe data de 3 martie 2012, la Bucuresti, a adoptat urmatoarele hotarari: 

 • H1 –  Se aprobă cesionarea către Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România a elementelor de proprietate intelectuală, acronimul ANEVAR, însemne și logo-uri, precum și domeniul de internet anevar.ro, cu mențiunea că cesiunea este reversibilă dacă legea de aprobare a O.G. 24/2011 este declarată neconstituțională sau este respinsă.

 

 • H2 – Se aprobă modificarea Statutului în sensul schimbării denumirii Asociației Naționale a Evaluatorilor din România în Societatea Științifică de Evaluare.
  Această hotărâre va intra în vigoare în termen de 40 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.
   

 • H3 –  Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Consiliului Director al ANEVAR în anul 2011. 

 • H4 – Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2011. 

 • H5 – Se aprobă Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2011. 

 • H6 – Se aprobă Raportul auditorului extern pentru anul 2011. 

 • H7 – Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2011.
Hotararile Conferintei Nationale ANEVAR 3 martie 2012