Hotararea nr. 3 din 19.05/2012 – Aprobarea standardelor de evaluare

HOTĂRÂREA nr. 3 din 19.05/2012, privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 369/31.05.2012

În temeiul art. 7 alin (3) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, Conferinţa Naţională a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – Se aprobă următoarele standarde de evaluare:
a) Standardele Internaţionale de Evaluare IVS (International Valuation Standards) ediţia 2011, traduse în limba română de IROVAL – SRL;
b.1) Ghidurile de evaluare (GE), care cuprind;
(i) Ghidul de evaluare GE 1 „Verificarea evaluărilor”;
(ii) Ghidul de evaluare GE 2 „Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri”;
(iii) Ghidul de evaluare GE 3 „Evaluarea proprietăţilor din industria extractivă”;
(iv) Ghidul de evaluare GE 4 „Consideraţii privind implicaţiile substanţelor periculoase şi toxice în evaluare”;
b.2) Ghidurile metodologice de evaluare (GME), care cuprind:
(v) Ghidul metodologic de evaluare GME 1 „Evaluarea terenului”;
(vi) Ghidul metodologic de evaluare GME 2 „Evaluare pentru garantarea împrumutului”;
b.3) Glosarul IVS 2011;
b.4) Abordarea metodologică a unor definiţii şi termeni din IVS 2011.
Art. 2. – Standardele de evaluare prevăzute la art. 1 sunt obligatorii pentru membrii Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în cadrul activităţii de evaluare.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,
Marian Petre

Hotararea nr. 3 din 19.05/2012 – Aprobarea standardelor de evaluare