Depunerea candidaturilor pentru functia de prim-vicepresedinte al ANEVAR

La finalul acestui an, in cadrul Conferintei Nationale din data de 8 decembrie, vor fi organizate alegeri pentru noul Consiliu Director al Asociatiei. Conform Procedurii de alegeri, aprobata de Consiliul Director prin HCD nr. 66/2013, procesul electoral se va desfasura in doua etape, in cea dintai fiind ales prim-vicepresedintele, iar in cea de a doua, membrii Consiliului director.

Procedura precizeaza modalitati distincte de desfasurare a celor doua etape si, totodata, stabileste modalitati diferite de depunere a candidaturilor pentru functiile eligibile din Consiliul director. Astfel:

• Candidaturile pentru functia de prim-vicepresedinte se depun la registratura ANEVAR si se afiseaza pe site-ul ANEVAR, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data stabilita pentru Conferinta nationala in care au loc alegerile.Candidatura va fi depusa pe formularul de candidatura (anexa nr.1 la procedura), insotit de  un curriculum vitae recent si relevant.Data depunerii candidaturii este data expedierii, pentru candidaturile transmise prin posta sau curier* , respectiv data depunerii la registratura ANEVAR* pentru cele depuse direct.* Adresa ANEVAR: Str. Scarlatescu nr. 7, 011158, sector 1, Bucuresti

• Candidaturile pentru functia de membru al Consiliului director (anexa nr. 2 la procedura) se depun la comisia de inregistrare si validare a candidaturilor in ziua desfasurarii Conferintei nationale de alegeri, conform programului Conferintei nationale.Prin urmare, membrii titulari eligibili care doresc sa candideze pentru functia de prim-vicepresedinte al ANEVAR vor transmite formularul de candidatura prevazut de anexa 1, alaturi de un CV recent, incepand cu data de 7 octombrie, pana la data de 7 noiembrie a.c. Candidaturile depuse dupa expirarea acestui termen nu vor fi luate in considerare.

Depunerea candidaturilor pentru functia de prim-vicepresedinte al ANEVAR