Construcții, sisteme și subsisteme constructive C. Şchiopu. Ed. IROVAL 2012

Carte nouă – “Construcții-sisteme și subsisteme constructive”

autor ing. C. Şchiopu. Ed. IROVAL 2012

Această nouă apariție editorială se adresează tuturor celor care doresc să devină evaluatori sau evaluatorilor autorizați, având o altă formație de bază decât cea de inginer constructor, inginer constructor instalator sau arhitect.
Cartea este structurată în două părţi:
– prima parte prezintă clădirea, formată din sisteme şi subsisteme, elementele constructive care o compun, particularităţile acestor elemente și condiţiile pentru asigurarea siguranţei în exploatare şi analizează acele elemente purtătoare de depreciere funcţională;
în partea a doua sunt prezentate construcţiile speciale, inclusiv diferenţele între durata de viaţă economică a acestora şi cea a clădirii.
Cartea conţine, pe un CD ataşat, anexe cu descrierea subsistemelor componente ale unei clădiri, un glosar cu explicaţii ale unor termeni de construcţii şi instalaţii, precum şi un film de prezentare a subsistemelor şi a elementelor constructive ale unei clădiri.

Dacă sunteți interesați de aprofundarea acestui subiect, puteți achiziționa cartea prin intermediul magazinului ANEVAR on-line (http://magazin.anevar.ro), la prețul de 50 de lei.

 


CUPRINS

 

GENERALITĂŢI……………………………………………….. 1
1. Elementele constitutive ale unei clădiri………………. 1
2. Clasificarea construcţiilor………………………………….. 4
3. Reglementări şi standarde naţionale aplicabile în domeniul construcţiilor………………………………………………… 5
4. Calculul suprafeţei construite, al suprafeţei desfăşurate construite şi al suprafeţei utile……………………………… 5
5. Utilitatea funcţională…………………………………….. 10

CLĂDIRI………………………………………………………… 15

1. Sistemul structură de rezistenţă………………17
1.1 Subsistemul infrastructură…………………………… 20
a. Fundaţii de suprafaţă…………………………………….. 22
b. Fundaţii de adâncime……………………………………. 31
1.2 Subsistemul suprastructură………………………… 33
a. Zidăria portantă…………………………………………… 33
b. Cadre din beton armat şi metalice…………………. 42
c. Diafragme din beton armat……………………………. 50
d. Structuri mixte…………………………………………….. 54
e. Structuri din lemn………………………………………… 60
f. Structuri din paiantă şi din chirpici………………… 65
g. Planşee……………………………………………………… .67
h. Scări…………………………………………………………… 70

2. Sistemul finisaj………………………………………… 73
2.1 Subsistemul închideri perimetrale, compartimentări interioare, învelitori şi terase………………………………. 73
a. Închideri perimetrale…………………………………… 73
b. Compartimentări interioare…………………………. 79
c. Învelitori…………………………………………………….. 85
d. Terase…………………………………………………………. 94
2.2 Subsistemul finisaj exterior, finisaj interior……99

a. Finisajul interior al pereţilor şi al tavanelor…… 100
b. Finisaje exterioare – faţade……………………………106
c. Pardoseli……………………………………………………… 111
d. Tâmplărie uşi şi ferestre………………………………. 121

3. Sistemul instalaţii funcţionale…………..… 132
3.1 Generalităţi………………………………………………. 132
3.2 Subsistemul instalaţii electrice…………………… 134
a. Instalaţii de iluminat şi prize monofazate………. 134
b. Instalaţii electrice funcţionale de curenţi slabi. 138
c. Corpuri de iluminat……………………………………… 139
d. Instalaţia de împământare……………………………. 141
3.3 Subsistemul instalaţii sanitare……………………. 143
a. Trasee interioare de alimentare cu apă potabilă… 143
b. Trasee de instalaţii de hidranţi interiori…………. 145
c. Trasee de apă caldă menajeră………………………… 147
d. Trasee interioare de canalizare menajeră………………… 147
e. Obiecte sanitare…………………………………………. 149
f. Instalaţii de gaze interioare……………………………… 155
3.4 Subsistemul instalaţii de încălzire/ventilaţii………………… 156
a. Confortul termic………………………………………… 156
b. Instalaţiile de încălzire centrală cu apă caldă şi abur……. 157
c. Instalaţiile de încălzire/răcire cu aer cald/rece…………. 162
d. Instalaţiile de încălzire prin radiaţie…………………….. 164

CONSTRUCŢII SPECIALE……………………………………. 169
1. Generalităţi…………………………………………………….. 171

2. Construcţii speciale din interiorul unei hale….……………… 173

3. Construcţii speciale din exteriorul unei clădiri……………… 177
3.1. Construcţii speciale subterane……………………..………. 177
3.2. Construcţii speciale supraterane………………….………. 185
ANEXE……………………………………………………………. 193
A1 Exemple cu descrieri ale construcţiilor…………………… 195
A2 Glosar………………………………………………..…… 203

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………. 217

Construcții, sisteme și subsisteme constructive C. Şchiopu. Ed. IROVAL 2012
5 (100%) 1 vote