Acte necesare evaluare cladiri persoane juridice Sector 3

Acte necesare evaluare clădiri detinute de persoane juridice

Directia de impozite si taxe locale (DITL) Seector 3, Bucuresti.

Pentru inregistrarea valorilor rezultate in urma evaluarilor efectuate la un interval de 3 ani sunt necesare urmatoarele documente:

1. Declaratie cu noile valori rezultate in urma reevaluarii;
2. Raport de reevaluare* intocmit de specialisti in domeniul evaluarii (experti evaluatori autorizati ANEVAR pe specialitatea evaluarea proprietatilor imobiliare – evaluatori imobiliari);
3. Hotarare Consiliu Administratie referitoare la aprobarea si inregistrarea acestuia in evidentele contabile;
4. Nota contabila sau balanta lunii in care s-a inregistrat reevaluarea;
5. Copie cod unic de inregistrare (CUI);
6. Delegatie + copie carte de identitate(CI) delegat.

*Raportul de reevaluare trebuie sa fie original, sa contina elementele de identificare ale firmei de evaluare si sa fie semnat si stampilat de un evaluator autorizat.

Citiţi mai multe despre:

evaluare

Acte necesare evaluare cladiri persoane juridice Sector 3
5 (100%) 1 vote