Ghid pentru “Evaluarea CORECTĂ a mijloacelor fixe mobile”

În ghidul de mai jos găsiţi informaţii despre serviciile de evaluare mijloace fixe, definiţia acestora şi categoria de mijloace fixe mobile, prescurtată şi MFM. Vor fi furnizate exemple de MFM şi se vor detalia paşii evaluării mijloacelor fixe. Se vor abora scopurile evaluării şi experţii evaluatori care pot întocmi rapoarte de evaluare pentru mijloacele fixe ale unei societăţi.

evaluare-mijloace-fixe-mobi

1. Definiţie mijloace fixe mobile (MFM)

În evaluarea MFM trebuie ştiut că acea categorie de mijloace fixe mobile constă în selecţia de mijoacele fixe care îndeplinesc următoarele caracteristici:

 1. Sunt obiecte sau ansambluri de obiecte tangibile,
 2. sunt deţinute de o întreprindere,
 3. în scopul obţinerii de venituri care nu vor fi consumate sau vandute mai devreme de un an,
 4. au o valoare de intrare în contabilitate de cel putin 1800RON
 5. şi sunt mobile.

Aceste mijloace fixe mobile se diferenţiază astfel de obiectele imobile şi proprietăţile imobiliare deţinute de o societate.

2. Ce mijloace fixe mobile trebuie evaluate?

evaluarea-mijloacelor-fixe

Categoria de mijloace fixe este împărţită în trei grupe, dar mijloacele fixe mobile se referă la grupele 2 şi 3, anume Grupa de “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii” şi Grupa de “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”, excluzând astfel Grupa 1, numită “Construcţii”. Expertul evaluator va avea în vedere grupele 2 şi 3 în evaluarea mijloacelor fixe mobile.

Pe scurt, în categoria fixe mobile sunt incluse instalaţiile, maşinile şi echipamentele. Exemple de astfel de obiecte în listele de mai jos:

Exemple de instalaţii:

 • evaluare instalaţie de captare a energiei solare;
 • evaluare instalaţie industrială de ardere;
 • evaluare instalaţie de preparare a cărbunelui, etc.

Exemple de maşini:

linie-de-productie

 • evaluare mijloace fixe tip maşini individuale (ex.: maşini de îndoit tabla, fierăstraie cu bandă, prese, utilaje pentru fabricat tablă cutată, maşini de îndoit fier beton, maşini de fabricat plase de sârmă, strunguri, maşini de frezat, maşini de găurit, autovehicule etc.);
 • evaluare mijloace fixe tip linii de producţie, ca grupuri de maşini (ex.: linie de producţie tâmplărie PVC, care include: maşină de debitat, maşină pentru frezarea montanţilor, maşină pentru fixarea armăturii din oţel zincat în profile de PVC, maşină automată pentru executarea găurilor de cremon, maşină de frezat prin copiere, maşină de sudat automată, maşină automată cu palpator pentru debitarea baghetelor de fixare a geamului termoizolator).

Echipamente evaluate pentru MFM:

 • Alte active care sunt utilizate pentru a facilita funcţionarea întreprinderii sau entităţii.
 • echipamentul auxiliar
 • centrul de control al motoarelor şi panouri de comandă
 • reţeaua electrică
 • echipamente de manipulare a materialelor şi depozitare (macarale, motostivuitoare) etc.

3. Scopurile evaluării mijloacelor fixe mobile

Deseori evaluarea MFM are ca scop stabilirea unui anumit tip de valoare pentru înregistrarea în situaţiile financiare ale întreprinderii.
Evaluarea mijloacelor fixe din patrimoniu poate fi solicitată în mai multe situaţii, pentru fiecare dintre ele fiind posibilă folosirea unor ipoteze diferite, funcţie de tipul de valoare estimat.

Alte scopuri pentru evaluarea mijloacelor fixe:

 • Actualizarea valorii mijloacelor fixe a căror valori de inventar sunt diferite substanţial de valoarea de piaţă;
 • Calcularea valorii juste în scopul raportării financiare;
 • Stabilirea valorii de piaţă în vederea înstrăinării bunurilor la valoarea de piaţă prezentă;
 • Calcularea valorii de piaţă pentru bunurile care au fost achizionate la valori diferite de valoarea justă sau valoarea de piaţă;
 • Estimarea valorii de casare pentru mijloacele fixe ajunse la sfârşitul duratei de viaţă sau pentru mijloacele fixe deteriorate.

4. Cine evaluează mijloacele fixe mobile?

Lucrările de evaluare privind mijloacele fixe mobile sunt realizate de către echipe compuse din ingineri specialişti şi evaluatori autorizaţi ANEVAR.
În scopul unei corecte identificări a bunurilor este recomandată inspectarea acestora de către inginerii firmei de evaluare împreună cu personalul tehnic de specialitate din cadrul companiei beneficiare.
Rapoartele de evaluare pentru mijloace fixe mobile vor fi semnate întotdeauna de către un inginer autorizat ANEVAR în domeniul evaluării bunurilor mobile şi a evaluărilor de întreprinderi. Citiţi mai multe despre Tarifele rapoartelor de evaluare întocmite în cadrul societăţii Haintz Consulting.

5. Care este procedura de evaluare a MFM?

Infographic evaluare mijloace fixe mobile

Procedura de evaluare MFM respectă următorii paşi:

 1. Inspectarea mijloacelor fixe mobile de către echipa de ingineri autorizaţi ANEVAR.
 2. Colectarea datelor necesare de la client, consultări cu personalul de specialitate.
 3. Identificarea înregistrărilor în situaţiile contabile ale companiei beneficiare. Clarificarea situaţiei contabile împreună cu personalul de specialitate din cadrul firmei beneficiare.
 4. Stabilirea tipului de valoare estimat, definirea misiunii de evaluare. Colectarea datelor necesare evaluării, date tehnice, date contabile, date privind segmentul de piaţă în care sunt încadrate bunurile mobile.
 5. Realizare raportului de evaluare. Verificare internă a raportului de evaluare.
 6. Predarea raportului de evaluarea către client sau beneficiar.

6. Bine de ştiut

raport-de-evaluare-mijloace

Pentru mijloacele fixe mobile inspecţiile vor fi realizate intotdeauna de către ingineri specialişti, autorizati ANEVAR. Inspectarea corectă şi identificarea, întelegerea modului de funcţionare şi a pieţei mijloacelor fixe reprezintă bazele unei evaluări corecte şi precise. Toate bunurile expertizate de colectivul societăţii de evaluare Haintz Consulting sunt obligatoriu inspectate.

Susţinem şi promovăm lucrări de evaluare corect efectuate. La baza oricărui raport MFM şi de evaluare de bunuri mobile va exista opinia şi semnătura unui inginer specialist autorizat ANEVAR.

Ghid pentru “Evaluarea CORECTĂ a mijloacelor fixe mobile”
5 (100%) 15 votes