Evaluare proprietati imobiliare

Servicii de evaluare a proprietatilor imobiliare

Proprietatea imobiliară (bunul imobil), care constă din teren, construcţii şi alte amenajări privite ca fiind o entitate corporală.

Proprietatea imobiliară este imobilă şi include următoarele elemente corporale:

 •  pământul/terenul;
 •  toate elementele care sunt componente naturale ale terenului, cum ar fi copacii şi mineralele;
 •  toate elementele care sunt adăugate terenului de oameni, cum ar fi clădirile şi amenajările terenului.

În plus, în mod uzual, sunt considerate ca făcând parte din proprietatea imobiliară toate ataşamentele permanente ale clădirii, cum ar fi instalaţiile de apă, electrice, de încălzire, ca şi componentele încorporate, cum ar fi tablourile electrice şi ascensoarele. Aşadar proprietatea imobiliară include toate elementele situate în subsolul şi deasupra solului. Dar există şi drepturi parţiale asupra proprietăţii imobiliare, pe care evaluatorii sunt chemaţi să le evalueze, cum ar fi:

 •  drepturi de proprietate afectate de locaţiune;
 •  drepturi de folosinţă;
 •  drepturi de subînchiriere;
 •  participaţiile cu credit ipotecar şi cu capital propriu;
 •  drepturi de proprietate viageră;
 •  dreptul succesorului desemnat.

Acte necesare:

Evaluare proprietăţi rezidenţiale, industriale şi terenuri

 • Act de proprietate, încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciară
 • Plan de încadrare în zonă
 • Plan de situaţie
 • Autorizaţie de construire / desfiinţare
 • Certificat de urbanism
 • Memoriu tehnic arhitectură
 • Memoriu tehnic rezistenţă
 • Fişa bunului imobil
 • Releveu / nivel
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societăţi comerciale)
 • Date complete de facturare

Tarife evaluare imobiliară

Mai multe detalii despre costul evaluării proprietăţilor imobiliare găsiţi pe pagina de Tarife şi preţuri evaluare.

Este important ca toate corpurile de proprietate să fie identificate după număr cadastral şi să dispună de documentaţia cadastrală din care să rezulte suprafeţele.
Citiţi, de asemenea, şi Ghidul serviciilor de Evaluare imobiliară.
Evaluare proprietati imobiliare
5 (100%) 7 votes