10 Cauze uzură fizică întâlnite de Evaluatori Autoutilitare

Evaluatori autoutilitare - Haintz

  1. Deteriorarea din cauza vârstei: Experţii evaluatori autoutilitare identifică vârsta bunului întrucât aceasta este o trăsătură definitorie pentru valoarea bunului. O autoutilitară veche va avea o valoare mai scăzută decât una nouă şi, de presupus, în stare bună.
  2. Suprasolicitare: Acest tip de uzură fizică apare frecvent în evaluarea bunurilor mobile. Uzura unui utilaj va scădea considerabil dacă acesta nu este suprasolicitat. Evaluatorii vor avea în vedere modul în care a fost utilizat utilajul respectiv.
  3. Uzura componentelor care funcţionează în mişcare relativă, unele faţă de altele: Această uzură fizică apare relativ des la bunurile mobile, mai ales atunci când acesta nu a fost întreţinut utilizat corespunzător. Este posibil ca pentru acest tip de uzură, experţii evaluatori autoutilitare să solicite o expertiză tehnică a utilajului.
  4. Expunerea la factori agresivi  de tip mediu acid
  5. Expunerea la factori agresivi  de tip mediu salin
  6. Expunerea la factori agresivi  de tip agenţi atmosferici
  7. Expunere la alţi factori agresivi: Orice fel de expunere la un mediu neprielnic va atrage cu sine în jos valoarea bunului mobil.
  8. Lipsa totală a întreţinerii: Această uzură fizică, împreună cu vârsta mare a autoutilitare, şi eventual cu expunerea la diverşi factori agresivi, deteriorează extrem de mult bunul mobil. Evaluatorii stabilesc valoarea bunului în raportul de evaluare, contra unui preţ evaluare auto. O lipsă totală a întreţinerii, pe termen lung, face ca bunul mobil să sufere o uzură fizică majoră.
  9. Întreţinere parţială: Şi acest tip de întreţinere este o formă de uzură fizică, dar ea nu este atât de acută precum lipsa totală a întreţinerii.
  10. Întreţinere insuficientă: Experţii evaluatori autoutilitare acordă atenţie sporită acestui tip de uzură fizică (fie că este întreţinere insuficientă, necorespunzătoare sau lipseşte total). Orice fel de întreţinere deficitară a bunului mobil duce la o uzură fizică sporită şi, deci, la scăderea valorii.

 

10 Cauze uzură fizică întâlnite de Evaluatori Autoutilitare