Evaluatori autoturisme – Rapoarte 2016

Abordarea prin cost – Evaluatori autoturisme

Cei care au calitatea de “evaluatori autoturisme” sunt autorizaţi să efectueze ceea ce poartă numele de evaluare bunuri mobile. Elemente cheie în raportul de evaluare pot fi costul de înlocuire sau costul de reproducţie.

  1. Costul de înlocuire: reprezintă costul curent al unei proprietăţi noi, similară, care are cea mai apropiată utilitate echivalentă cu cea a proprietăţii evaluate.
  2. Costul de reproducţie: reprezintă costul curent de construcţie a unei copii identice a autoturismului evaluat, utilizând aceleaşi sau aproape aceleaşi matenale.

In abordarea prin cost, cei ce se numesc evaluatori autoturisme compară proprietatea în cauză cu una care ar putea să o înlocuiască.

Evaluatori Haintz Consulting SRL

În cadrul societăţii Haintz Consulting SRL, rapoartele de evaluare pentru bunuri mobile sunt alcătuite de experţi evaluatori autoturisme (de bunuri mobile). Aceştia sunt membri autorizaţi ANEVAR şi au o experienţă bogată în evaluarea bunurilor mobile.

Evaluatori autoturisme- Haintz

Societatea Haintz Consulting SRL evaluează bunuri mobile atât în Bucureşti, cât şi în tot teritoriul ţării. Toate bunurile mobile care sunt evaluate beneficiază şi de o inspecţie efectuată de evaluatori autoturisme.

Detalii, consultanţă evaluare şi cereri de ofertă: office@haintz.ro | 0788.77.11.88 sau accesând pagina de Contact.

Evaluatori autoturisme – Rapoarte 2016