Evaluatori ANEVAR

Activitatea de evaluare în România se realizează numai de către experţi evaluatori autorizaţi.

Rapoartele de evaluare întocmite în cadrul societăţii noastre sunt realizate de către experţi evaluatori autorizaţi, membri ANEVAR. Experţii evaluatori din cadrul firmei de evaluare Haintz Consulting participă la un program de formare continuă, fiind în permanență la curent cu noutăţile şi standardele nou impuse în domeniul tuturor tipurilor de servicii de evaluare.

Evaluatorii autorizaţi ANEVAR, membrii ai societăţii noastre, efectuează în mod curent următoarele tipuri de evaluări:

  • Evaluări de întreprinderi
  • Evaluări de bunuri mobile
  • Evaluări de proprietăţi imobiliare şi bunuri imobile
  • Evaluări active financiare

În plus, în cadrul societăţii noastre, experţii evaluatori ANEVAR întocmesc rapoarte de reevaluare pentru toate tipurile de evaluări menţionate mai sus.

 

Evaluatori ANEVAR