Evaluator autorizat ANEVAR

Evaluator autorizat în cadrul Haintz Consulting

evaluator autorizat

Un evaluator autorizat este o persoană fizică sau juridică care poate să întocmească rapoarte de evaluare sau reevaluare. Persoanele fizice poartă denumirea de experţi evaluatori autorizaţi, iar persoanele juridice ce pot efectua lucrări de evaluare sunt firmele de evaluare, cu statut membru corporativ ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România).

Societatea Haintz Consulting are statut de membru corporativ ANEVAR, iar în cadrul firmei noastre de evaluare rapoartele de evaluare sunt realizate de către evaluatori autorizați ANEVAR și sunt veridicate de către un evaluator autorizat pe toate domeniile de evaluare ANEVAR (EPI, EI, EBM, EAF).

Evaluatorii autorizaţi ai firmei de evaluare Haintz Consulting evaluează atât bunuri mobile, cât şi imobile. Citiţi accesând paginile următoare mai multe detalii despre Evaluarea proprietăţilor imobiliare sau Evaluarea auto şi de bunuri mobile.

În funcţie de complexitatea lucrării de evaluare și de termenul de predare, echipele de lucru pot reuni mai mulţi evaluatori autorizaţi. Societatea noastră prestează servicii de evaluare pe tot teritoriul României, având acoperire efectivă în toate judeţele din țară.

Caracteristici evaluator autorizat ANEVAR

Evaluatorul autorizat ANEVAR este supus unor reguli de conduită strictă. Un evaluator autorizat trebuie să promoveze, pe cât posibil, transparenţa în procesul mai sus amintit. Practica de evaluare necesită în mod esenţial un comportament etic. Evaluatorul autorizat trebuie să urmeze un raţionament precis, adoptat de către Standardele Internaţionale de Evaluare. În procesul de evaluare, evaluatorul trebuie să aplice raţionamente imparţiale. Concluzia asupra valorii, exprimată în raportul de evaluare, trebuie să fie clară, obiectivă şi precisă.

  • Inspecţii în Bucureşti & România
  • Evaluatori autorizaţi cu experienţă în evaluare
  • Claritate şi precizie

Experţii evaluatori autorizaţi ANEVAR trebuie să deţină cunoştinţe pertinente despre subiectul evaluării, despre piaţa pe care acesta se comercializează, actele necesare şi despre scopul evaluării. În procesul de evaluare este fundamentală înţelegerea dimensiunii pieţei de către evaluator. Având în vedere imperfecţiunea pieţei, concluzia raportului de evaluare este valabilă la dată evaluării.

evaluator autorizatPentru ca procesul de evaluare să decurgă conform standardelor în vigoare, un evaluator autorizat trebuie să dispună de toate mijloacele tehnologice, mijloace de deplasare şi orice alt mijloc necesar efectuării corecte a evaluării. Evaluatorul autorizat poate solicita asistenţă din partea experţilor tehnici şi a altor specialişti, în funcţie de necesităţile lucrării de evaluare. Dacă a fost solicitată o astfel de asistenţă, expertul evaluator trebuie să prezinte natura unei astfel de asistenţe şi măsura în care s-a bazat pe aceasta.

Valoarea exprimată în raportul de evaluare nu este un fapt, ci este opinia obiectivă a evaluatorului.  Pentru a obţine valoarea definită de tipul valorii adecvat pot fi utilizate una sau mai multe abordări, această decizie aparţinând experţilor evaluatori.

Evaluatori autorizaţi Bucureşti

Membrii evaluatori autorizaţi din cadrul firmei Haintz Consulting efectuează inspecţii în vederea evaluării atât în Bucureşti, cât şi pe tot teritoriul României. Mai multe detalii accesând pagina zona de acoperire a activităţii de evaluare.

 

Evaluator autorizat ANEVAR
5 (100%) 1 vote