Identificarea MEI de către evaluatorul auto

MEI se referă la “maşini, echipamente şi instalaţii”. Acestea sunt o categorie de bunuri mobile care sunt în mod frecvent evaluate. Pentru raportul de evaluarea, toate aceste bunuri trebuie identificate. În general, identificarea MEI este realizată de un evaluator auto care va izola următoarele date:

  • marca de fabrică (producătorul)
  • codul modelului
  • numărul de serie
Identificarea MEI de către evaluatorul auto