Evaluatori imobiliari autorizaţi ANEVAR în Bucureşti & România

Cine sunt evaluatorii imobiliari?

Prin evaluatori imobiliari denumim persoanele fizice sau juridice autorizate în vederea întocmirii de rapoarte de evaluare pentru proprietăţile imobiliare. Conform standardelor internaţionale de evaluare, aceste persoane trebuie să fie autorizate ANEVAR. Un evaluator imobiliar trebuie să fie calificat pe specializarea EPI (Evaluare de Proproprietăţi Imobiliare). În mod normal, un evaluator cu altă calificare ANEVAR, în afară de cea sus-menţionată, de exemplu un evalautor calificat pe specializarea  EBM (Evaluare de Bunuri Mobile) nu va putea efectua evaluare de proprietăţi imobiliare.

experti-imobiliari

Firma de evaluare Haintz Consulting este societate cu statut de membru corporativ ANEVAR. Experţii evaluatori care alcătuiesc colectivul societăţii noastre au calitatea de evaluatori de proprietăţi imobiliare (EPI), astfel încât rapoartele de evaluare imobiliară să poată fi întocmite conform standardelor de evaluare în vigoare și a Codului  Deontologic ANEVAR. În plus, aceste rapoarte sunt întotdeauna verificate de către un expert evaluator calificat pe toate specializările ANEVAR. Această practică garantează siguranţa bunei întocmiri a unui raport şi elimină erorile de orice natură care sunt susceptibile de a se strecura într-un astfel de raport.

Preturi evaluare imobiliară

Societatea prestează servicii de evaluare imobile atât în Bucureşti, cât şi pe toată suprafaţa României.

Care este definiţia proprietăţii imobiliare?

Proprietatea imobiliară înseamnă pământul, clădirile şi alte imbunatăţiri legate de acesta, ca bun corporal. Termenul de proprietate imobiliară se aplică pământului concret şi anexelor aflate pe acesta (astfel de anexe ar fi, de exemplu construcţiile). Proprietatea imobiliară înseamnă o porţiune de teren identificabilă, cu toate îmbunătăţirile ce i-au fost aduse. Fircare proprietate imobiliară este un unicat. Terenul va fi evaluat de către un evaluator terenuri, care intră în categoria experţilor evaluatori imobiliari.

Proprietatea imobiliara este imobilă şi corporală. Ea include următoarele elemente corporale: pământul şi toate elementele componente naturale ale pământului (copacii sau mineralele), toate elementele adăugate pământului de către oameni (construcţii, clădiri, amenajări), toate elementele care ţin de pământ, atât deasupra cât şi dedesubtul lui. De asemenea, atasamentele permanente ale pământului sunt considerate şi ele proprietăţi imobiliare (instalaţii electrice, instalaţii de apă, etc.).

Ce reprezintă evaluarea imobiliară?

Prin conceptul de evaluare imobiliară se înţelege procesul prin care un expert evaluator imobiliar urmează un raţionament precis, analizează datele, efectuează inspecţii şi concepe un raport de evaluare prin care este exprimată opinia sa cu referire la valoarea imobilului. Concluzia raportului de evaluare nu este un fapt, ci este o opinie şi este valabilă la data evaluării. Experţii evaluatori imobiliari au datoria de a fi obiectivi şi de a asigura transparenţă procesului de evaluare. Evaluarea imobiliară cel mai des întâlnită este cea care are în vedere stabilirea valorii de piaţă.

Procesul de evaluare începe atunci când acei evaluatori imobiliari desemnaţi să evalueze bunul imobil acceptă misiunea de evaluare şi se sfârşeşte o dată cu transmiterea către client a raportului de evaluare, documentul oficial care sintetizează concluziile evaluării.

Scopul unei evaluări imobiliare este stabilit de către client. Clientul are datoria de a aduce la cunoştinţă evaluatorului imobiliar toate informaţiile relevante pe care le deţine  pentru rezolvarea chestiunii legate de proprietatea imobiliară avută în vedere. Scopul evaluării va fi întodeauna menționat în raportul de evaluare. Destinaţia unei evaluări este reprezentată de modalitatea în care clientul va utiliza concluziile raportului de evaluare.

Parte din procesul de evaluare constituie, de asemenea, inspecţia bunului evaluat. Inspecţia proprietății constă în verificarea în teren de către unul sau mai mulţi evaluatori imobiliari a proprietăţii imobiliare și adunarea tuturor informațiilor relevante pentru evaluare. Această verificare include întotdeauna fotografii ale proprietăţii, care vor fi regăsite în cuprinsul raportul de evaluare final. De asemenea, vor  fi inspectate proprietăţi învecinate similare, pentru a oferi experţilor evaluatori imobiliari o perspectivă de ansamblu reală obiectivă asupra zonei în care se află situată proprietatea.

Cum se procedează pentru a solicita servicii de evaluare imobiliară din partea societăţii Haintz Consulting?

evaluatori imobiliariPentru a beneficia de serviciile de evaluare imobiliară furnizate de societatea noastră trebuie, în primul rând, să luaţi legătura cu unul dintre experţii evaluatori imobiliari, membri Haintz Consulting. Primul pas este să apelaţi la unul din numerele de telefon furnizate în pagina de Contact, sau să trimiteţi o cerere de ofertă direct la adresa de e-mail: office@haintz.ro. Ne rezervăm dreptul de a refuza lucrări de evaluare imobiliară care prezintă neregularităţi sau nu sunt pot fi efectuate respectând Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator și Standardele Internaționale de Evaluare 2011.

 

Evaluatori imobiliari autorizaţi ANEVAR în Bucureşti & România
5 (100%) 1 vote