Evaluator Bucureşti – Firmă de evaluare cu acoperire naţională

Evaluator Bucureşti – Experţi Evaluatori

Societatea Haintz Consulting prestează servicii de evaluare atât în Bucureşti, cât şi în tot teritoriul României. Membrii colectivului care realizează rapoarte de evaluare în cadrul societăţii Haintz Consulting sunt experţi evaluatori ANEVAR. De asemenea, Haintz Consulting este societate cu statut membru corporativ ANEVAR. Termenul de evaluator Bucureşti se referă la acea persoană fizică sau juridică care întocmeşte rapoarte de evaluare pentru proprietăţi imobiliare (inclusiv servicii de evaluare construcţii) şi alte bunuri şi active aflate în raza municipiului Bucureşti.

firme-bucuresti

Tarife evaluare pentru bunurile localizate în Bucureşti

Pentru a vizualiza tarifele evaluării în Bucureşti, accesaţi mai sus tipul de evaluare care vă interesează. Preţurile sunt orientative. Fiecare evaluare este diferită iar preţul final se stabileşte exclusiv în baza unei cereri de ofertă care trebuie trimisă pe adresa de email office@haintz.com.

Raportul de evaluare

Raport Bunuri aflate în BucureştiUn evaluator Bucureşti urmează un anumit proces de evaluare. Evaluarea designează procesul de estimare al unei valori. Acest proces se concretizează printr-un raport de evaluare. Concluzia raportului de evaluare reprezintă opinia evaluatorului, inclusiv evaluator Bucureşti, cu privire la valoarea estimată. Procesul de evaluare impune aplicarea unui raţionament profesional al evaluatorului. Opinia evaluatorului trebuie să fie obiectivă şi să fie exprimată într-o manieră clară şi transparentă în raportul de evaluare. Prin procesul de evaluare, expertul evaluator demonstrează că a luat la cunoştinţă şi a analizat toţi factorii care afectează în mod substanţial valoarea activului avut în vedere.

Certificare Evaluator Bucureşti

O societate, pentru a putea presta servicii de evaluare, trebuie să aibă statut de membru corporativ ANEVAR. În al doilea rând, după ce această cerinţă a fost îndeplinită, membrii unei astfel de societăţi trebuie să fie experţi evaluatori ANEVAR. În prezent există mai multe tipuri de experţi evaluatori ANEVAR, pentru fiecare în parte fiind nevoie de o certificare specială şi de cunoştinţe şi aptitudini corespunzătoare.
Un evaluator Bucureşti poate fi expert evaluator de bunuri mobile, expert evaluator de bunuri imobile, expert evaluator de întreprinderi, expert evaluator de active financiare. Aceşti experţi evaluatori pot avea una sau mai multe certificări (dintre cele menţionate anterior), sau poate deţine toate certificările.

În cadrul firmei de evaluare Haintz Consulting, rapoartele de evaluare sunt alcătuite de către un expert evaluator pe aria bunului evaluat şi sunt verificate de către un expert evaluator autorizat pe toate domeniile de evaluare ANEVAR (EPI, EI, EBM, EAF). Astfel, în urma acestui proces, se elimină posibilele erori, iar rapoartele de evaluare întocmite în cadrul societăţii noastre prezintă concluzii obiective şi fără erori.
Un evaluator Bucureşti trebuie să respecte Standardele Internaţionale de Evaluare. Scopul acestor standarde îl reprezintă facilitatea tranzacţiilor internaţionale şi naţionale, promovarea transparenţei în raportările financiare, asigurarea credibilităţii a estimărilor de valoare realizate în scopul garantării creditelor, etc.. Scopul acestor standarde trebuie să vizeze în primul rând integritatea cetăţenilor şi a mediului înconjurător, precum şi protejarea economiei mondiale, internaţionale şi naţionale.

Un evaluator Bucureşti poate întocmi atât rapoarte de evaluare, cât şi rapoarte de reevaluare. În cadrul societăţii noastre, un evaluator Bucureşti poate evalua şi/sau reevalua următoarele tipuri de proprietăţi:
 Evaluare proprietăţi imobiliare (evaluare imobiliară. Aceastea cuprind toate bunurile corporale imobile: orice teren (pământ, elemente naturale ale pământului – depozite minerale, recolte, copaci, teren agricol, material lemnos), orice clădire sau altă construcţie ridicată ori încorporată într-un teren (apartamente, vile, clădiri de birouri, centre rezindenţiale, parcări, aeroporturi, hale, case, staţii de benzină imobile ş.a.m.d.), orice proprietate accesorie proprietăţii prevăzute şi orice drept de proprietate descris.
– Evaluare bunuri mobile. Aceste bunuri cuprind toate bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor: maşini, utilaje, echipamente, mijloace de transport (autovehicule, autoturisme, autoutilitare, flote auto, parcuri auto, utilaje speciale, etc.), obiecte de inventare, mobilier, colecţii, etc.
– Evaluare întreprinderi. Acest tip de evaluare cuprinde evaluarea întreprinderilor şi a proprietăţilor specializate generatoare de venit, societăţi comerciale, hoteluri, restaurante, staţii de benzină, cazinouri, teatre si cinematografe.
– Evaluare active financiare. Cel mai frecvent, aceste active îmbracă forma de investiţii financiare.

Evaluare în cadrul Haintz Consulting

evaluator bucurestiPentru detalii suplimentare şi cereri de ofertă vă rugăm să ne contactaţi folosind datele din pagina de Contact, sau cele specificate în dreapta – sus a acestei pagini. Societatea prestează servicii de evaluare pentru toate tipurile de active aflate pe teritoriul României, inclusiv în Bucureşti.

În cadrul societăţii Haintz Consulting sunt respectate cu stricteţe standardele internaţionale de evaluare şi cele adoptate de către ANEVAR. Din anul 2005, sub brand-ul Haintz sunt prestate servicii inginereşti profesioniste, livrând întotdeauna calitate si profesionalism.

Cu privire la serviciile de evaluare, societatea Haintz Consulting garantează îndeplinirea următoarelor cerinţe de către toţi membri evaluatori ai societăţii:

  • Un evaluator trebuie să aibă pregătirea profesională adecvată şi să deţină capacitatea şi experienţa necesară pentru a efectua o evaluare. Pregătirea profesională a unui evaluator, inclusiv un evaluator Bucureşti, trebuie să provină din cadrul unui centru de pregătire recunoscut, sau din cadrul universitar care echivalează pregătirea.
  • Evaluatorul trebuie să deţină o experienţă bogată şi să fie competent în evaluarea pe piaţa şi categoria de active. În acest sens, în cadrul societăţii noastre, după cum am amintit mai sus, rapoartele de evaluare sunt întocmite de către experţi evaluatori autorizaţi şi competenţi pe categoria activului specific şi sunt verificate de către un evaluator autorizat pe toate domeniile de evaluare ANEVAR.
  • Evaluatorul, cuprinzând şi evaluator Bucureşti, trebuie să cunoască foarte bine raţionamentele, tehnicile, procedurile şi metodele recunoscute, care sunt necesare în procesul de evaluare.
  • Evaluatorul trebuie să urmeze un program de instruire continuă. În cadrul societăţii noastre, toţi evaluatorii participă în mod constant la astfel de programe şi studiază individual şi în grup noutăţile apărute în domeniile de interes. De asemenea, societatea noastră pune accentul pe conceptul de brainstorming, în cadrul căruia membrii societăţii noastre, experţi evaluatori şi nu numai, studiază noile idei şi soluţionează probleme.
  • Una dintre cele mai importante trăsături ale unui evaluator Bucureşti sau din provincie o reprezintă, cel puţin din punctul de vedere al societăţii noastre, respectarea codului Deontologic al profesiei de evaluator. Cerinţele pentru un comportament etic includ următoarele: integritate, eliminarea conflictelor de interes, confidenţialitate, imparţialitate.

Evaluator Bucureşti – Firmă de evaluare cu acoperire naţională
5 (100%) 3 votes