Evaluare teren – Firmă de evaluare Haintz Consulting

Evaluare teren în cadrul Haintz Consulting SRL

Societatea de evaluare Haintz Consultig deţine statut de membru corporativ ANEVAR. Societatea prestează în mod curent servicii de evaluare teren. Aceste servicii se concretizează în final printr-un raport de evaluare.

Raportul de evaluare teren exprimă concluzia cu privire la valoarea terenului. Această valoare este un concept economic. Valoarea exprimată în raport este opinia evaluatorului, nu un fapt. Obiectul serviciilor de evaluare teren îl reprezintă terenul.

Raport de evaluare terenuri

Terenul se defineşte ca fiind o întindere de pământ delimitată. Această întindere este considerată după relieful sau după situarea sa în spațiu. Proprietatea de tip teren aparţine proprietăţilor imobiliare, fiind un bun imobil. Evaluarea unui teren este un tip de evaluare imobiliara. Fiecare suprafață de teren este unică prin amplasament şi compoziţie. În plus, terenul se mai defineşte prin durabilitate, finitudine şi utilitate pentru oameni.

Caracteristici: teren intravilan sau teren extravilan

Terenul evaluat poate fi cu sau fără construcţii. Prin construcţie se înţelege toate structurile subterane sau supraterane, cu caracter permanent, adaugate de om terenului: clădiri, instalaţii etc. În elaborarea unui raport de evaluare al unui teren, trebuie realizat un studiu amănunţit asupra caracteristicilor terenului intravilan sau extravilan.

În practica de evaluare se face delimitarea între construcţia ca sistem şi terenul ca sistem. Evaluarea se va efectua separat, pornind de premisa terenului liber. În acest proces se vor lua în considerare de către expertul evaluator următoarele elemente: caracteristicile fizice ale terenului, piaţa locală pentru terenuri similare, impactul asupra mediului, perspective de dezvoltare şi utilizări posibile etc.

Evaluarea terenurilor agricole

Fiecare evaluare a unui teren se efectuează doar sub condiţiile inspectării terenului de către experţi evaluatori, membri Haintz Consulting. În funcţie de complexitatea lucrării de evaluare teren agricol sau de alt tip, evaluatorul sau evaluatorii care efectuează inspecţia pot apela la asistenţă suplimentară. Asistenţa poate fi din partea unui inginer topograf, a unui inginer geodez  sau a altor specialişti cu experiență relevantă. De asemenea, o deosebită importanţă o au caracteristicile solului şi subsolului. În unele cazuri, evaluatorul poate solicita prelevarea de probe de sol şi analizarea acestora în laboratoare specializate.

În procesul de evaluare al terenului agricol sau de alt tip pot fi luate în considerare şi următoarele caracteristici: mărimea suprafeţei, forma, deschiderea, utilităţile, topografia, traficul, poluarea fonică sau alte tipuri de poluare, vecinătatea, accesul ş.a.m.d.

Raportul de evaluare teren

Evaluare proprietăţi imobiliare şi terenuri - Firmă de evaluare Haintz ConsultingFirma de evaluare Haintz Consulting întocmeşte rapoarte de evaluare teren. Concluzia exprimată în aceste rapoarte este transparentă, clară şi obiectivă. În raportul de evaluare al unui teren nu se utilizează concepte precum: valoarea comercială, valoarea tehnică, valoarea de compercializare etc.

Pentru detalii suplimentare şi cereri de ofertă, vă rugăm să urmaţi pagina de Contact şi pagina Tarife evaluare terenuri.

Evaluare teren – Firmă de evaluare Haintz Consulting