Evaluare pentru impozitare clădiri şi construcţii – Experţi Evaluatori

dupa evaluareinainte de evaluare

Definiţie evaluare pentru impozitare

evaluare pentru impozitareSocietatea Haintz Consulting prestează servicii de evaluare pentru raportare financiară şi evaluare pentru impozitare. Acest tip de evaluare se realizează pentru clădiri şi construcţii. Conform prevederilor Codului Fiscal, nu se efectuează evaluare pentru impozitare pentru terenuri. Rapoartele de evaluare întocmite de către membrii societăţii noastre sunt conforme Standardelor Internaţionale de Evaluare 2016 și Codului Fiscal 2015. Firma de evaluare Haintz Consulting are statut de membru corporativ ANEVAR și este înregistrată cu numărul 0005 în registrul societăților de evaluare al Asociației Nationale a Evaluatorilor din România. Colectivul firmei noastre de evaluare este format din experţi evaluatori autorizaţi ANEVAR.

Tarife evaluări pentru impozitare

Valoarea de impozitare, de impunere, numită şi valoare impozabilă se caracterizează ca fiind o valoare care se bazează pe definiţiile conţinute în legile ce se referă la evaluarea, aprecierea şi/sau impozitarea proprietăţii. Proprietăţile avute în vedere în procesul de evaluare pentru impozitare sunt următoarele proprietăţi imobiliare: clădiri şi construcţii. Impozitul pe proprietăţile imobiliare clădiri şi construcţii se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii reevaluate a acestor proprietăţi.

Începând cu anul 2016, serviciul de evaluare pentru impozitare se încadrează în categoria evaluărilor pentru impozitare, fiind diferit de serviciile de evaluare pentru raportări financiare. Acest serviciu de evaluare se realizează în conformitate cu prevederile noul Codului Fiscal cu privire la cotele de impozitare aplicate asupra valorii de inventar a clădirilor şi construcţiilor. Termenul de impozit se defineşte ca fiind plata obligatorie stabilită prin lege, dare. Impozitarea o reprezintă perceperea unui impozit.

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal 2015 și a Normelor de Aplicare, beneficiarii rapoartelor de evaluare pentru impozitare pot fi atât persoanele juridice cât și persoanele fizice.

Tipuri de proprietăți evaluate în vederea impozitării

  • Proprietăți rezidențiale deținute de persoane juridice.evaluare-pentru-impozitare
  • Proprietăți nerezidențiale deținute de persoane juridice.
  • Proprietăți nerezidențiale deținute de persoane fizice.

Raport de evaluare pentru impozitare

Evaluarea pentru impozitare se concretizează printr-un raport de evaluare. Raportul de evaluare realizat în cadrul societăţii noastre exprimă opinia obiectivă a evaluatorului. Acest raport va fi redactat într-o manieră transparentă, nepărtinitoare, din care să rezulte clar valoarea estimată.

În acest proces de evaluare, expertul evaluator are rolul de a estima valoarea proprietăţii vizate, de a separa activele depreciabile de cele nedepreciabile (de exemplu de a separa construcţiile de terenuri) şi de a estima nivelul deprecierii.

evaluatori-haintzPentru a beneficia de serviciile de evaluare furnizate de către Haintz Consulting, vă rugăm să înaintaţi o cerere de ofertă la adresa de email office@haintz.ro sau prinf fax la numărul 021.346.46.60. Pentru detalii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi folosind datele furnizate în pagina de Contact a siteului.

Evaluare pentru impozitare clădiri şi construcţii – Experţi Evaluatori
4.4 (88%) 5 votes