Evaluator bunuri mobile Haintz Consulting

Evaluare bunuri mobile

Societatea Haintz Consulting este abilitată să efectueze evaluări de bunuri mobile prin experţii săi evaluatori certificaţi ANEVAR pentru efectuarea de evaluări pentru bunuri mobile. Membrii societăţii noastre efectuează în mod curent lucrări de evaluare de bunuri mobile, efectuând atât lucrări individuale, cât şi lucrări de mare anvergură, cum sunt, de exemplu, parcurile auto.

Definiţie bunuri mobile

Bunul mobil reprezintă acea parte a  bunurilor corporale şi necorporale care este caracterizată prin mobilitate. Bunurile mobile se deosebesc de bunurile imobile prin caracteristica mobilităţii. Următoarele sunt considerate ca fiind bunuri mobile (lista nu este exhaustivă):

  • autoturisme, autoutilitare;
  •  maşini, utilaje, echipamente, mijloace de transport;
  •  stocuri de materii prime, materiale;
  •  obiecte de inventar;
  •  mobilier, colecţii, etc.

Metodologie evaluare

Evaluarea bunurilor mobile, conform Standardelor Internaţionale de Evaluare(IVS 2011) şi Codului Deontologic al Profesiei de Evaluator, adoptate de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) şi Uniunea Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR), se efectuează în trei etape principale.

1. Inspecţia bunului mobil

Conform standardelor de evaluare este necesară inspecţia individuală a fiecărui bun mobil care urmează a fi evaluat. Inspecţia este realizată de către un evaluator de bunuri mobile, membru al colectivului societăţii Haintz Consulting.

Identificarea bunului mobil

La momentul inspecţiei, evaluatorul va identifica bunul mobil.

Informaţii bunuri mobile

Evaluatorul va colecta totalitatea informaţiilor necesare în vederea întocmirii raportului de evaluare.

2. Definirea pieţei

Evaluatorul va aprecia fezabiltatea transferului de proprietate, respectiv dreptul de proprietate.

3. Aplicarea metodologiei de evaluare

În urma inspecţiei, a identificării bunurilor mobile, a culegerii de informaţii şi a aprecierii fezabilităţii transferului de proprietate, evaluatorul va întocmi raportul de evaluare conform standardelor de evaluare.

 

Evaluator bunuri mobile Haintz Consulting