Evaluări pentru clădiri aflate în etape intermediere de construire

În cadrul departamentului de evaluări proprietăți imobiliare sunt realizate periodic rapoarte pentru clădiri aflate în etape intermediare ale procesului de construire.
Rapoartele de evaluare sunt folosite pentru garantare bancară, pentru raportări financiare, pentru informare sau pentru reorganizare judiciară şi evaluare clădiri pentru impozitare.

evaluare cladiri

Aceste rapoarte pot fi realizate atât pentru clădiri rezidențiale, administrative sau comerciale, cât și pentru clădiri industriale și construcții speciale.

Inspectarea proprietăților de acest tip este realizată întotdeauna de evaluatori autorizați cu studii superioare în domeniul ingineriei construcțiilor.
Realizarea unor inpecții de calitate este condiția fundamentală pentru demararea unui raport de evaluare obiectiv și relevant.

În decursul timpului societatea a realizat rapoarte de evaluare pentru următoarele tipuri de construcții și clădiri în etape intermediare de execuție:

  • Locuințe unifamiliale de tip vile, locuințe de tip duplex, blocuri de apartamente.
  • Hoteluri, restaurante, cămine, spitale, sanatorii, baze de tratament.
  • Hale pentru depozitare, rampe de încărcare, clădiri comerciale, centre de afaceri.
  • Bazine subterane și supraterane, Silozuri speciale.
Evaluări pentru clădiri aflate în etape intermediere de construire