Evaluarea şi reevaluarea mijloacelor fixe

Firma de evaluare Haintz Consulting efectuează lucrări de evaluare şi de reevaluare a mijloacelor fixe pentru pesoanele juridice.

Evaluatorii care întocmesc rapoarte de evaluare mijloace fixe sunt acreditaţi ANEVAR atât în evaluarea de bunuri mobile (EBM), cât şi în evaluare de bunuri imobile (EPI). De exemplu, evaluarea mijloacelor fixe mobile se realizează în mod exclusiv de evaluatorii autorizaţi să evalueze şi bunuri mobile.

Inspecţia tuturor mijloacelor fixe este obligatorie. Societatea noastră realizează inspecţii atât în Bucureşti, cât şi în tot teritoriul României, inclusiv în zonele cu acces dificil. Inspecţiile sunt întotdeauna realizate de evaluatori ingineri autorizaţi EBM, EPI şi EI (evaluarea întreprinderilor).

Tarifele pentru evaluarea şi reevaluarea mijloacelor fixe vor fi comunicate în urma recepţionării unei cereri de ofertă pe adresa de contact a societăţii noastre. Cererea de ofertă trebuie să conţine date necesare pentru identificarea localizării, tipului, numărului de mijloace fixe şi alte date relevante.

Evaluarea şi reevaluarea mijloacelor fixe