Evaluarea proprietăţilor imobiliare în 5 paşi

1. Transmiterea actelor necesare

Solicitantul evaluării trebuie să transmită firmei de evaluare actele proprietăţilor imobiliare a căror valoare doreşte a fi estimată de către un expert. Printre altele, actele trebuie să cuprindă în mod clar suprafeţele proprietăţilor, delimitarea acestora şi planurile suprafeţelor dacă este cazul.

2. Inspectarea proprietăţii

badge-evaluatori-anevar-HCUn evaluator anevar din cadrul societăţii noastre se va deplasa la locul proprietăţilor imobiliare şi va efectua inspecţia.

În cadrul societăţii Haintz Consulting, inspecţiile sunt întotdeauna realizate de către evaluatori ingineri, care au cea mai bună pregătire necesară înţelegerii documentaţiei tehnice a bunurilor evaluate.

3. Întocmirea raportului de evaluare

În momentul în care evaluatorul deţine copii după toate actele proprietăţilor imobiliare care sunt necesare evaluării şi toate informaţiile adunate în urma inspecţiei, atunci se va începe întocmirea raportului de evaluare.

4. Verificarea rezultatelor

Imediat după ce raportul de evaluare este finalizat, rezultatele vor fi verificate cu atenţie, pentru a asigura cea mai bună calitate serviciilor de evaluare.

5. Predarea raportului de evaluare

După ce totul este pus în ordine, solicitantul evaluării proprietăţilor imobiliare va intra în posesia raportului de evaluare.

Evaluarea proprietăţilor imobiliare în 5 paşi
5 (100%) 1 vote