Evaluare auto Haintz Consulting

Despre evaluarea auto

Societatea Haintz Consulting prestează servicii de evaluare auto. Evaluarea auto este efectuată de către experţi evaluatori ai societăţii noastre, evaluatori de bunuri mobile. Evaluarea auto se încadrează în evaluarea de bunuri mobile, cea din urmă cuprinzând autovehicule, maşini, utilaje, echipamente, autoturisme, mobilier etc. În general, bunurile mobile sunt considerate ca fiind bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. Prin evaluare auto se înţelege evaluarea autovehiculelor, care sunt bunuri mobile.

Auto – etape evaluare

Etapele de evaluare ale unui autovehicul includ inspecţia auto, colectarea informaţiilor, întocmirea raportului.

Conform standardelor internaţionale de evaluare şi a celor adoptate de UNEAR, inspecţia fiecărui autovehicul în parte este obligatorie în vederea întocmirii raportului de evaluare auto.

În cazul parcurilor auto, evaluarea auto urmează etape asemănătoare ca la evaluarea individuală a unui autovehicul. În cazul parcurilor auto se va inspecta fiecare automobil.

Evaluarea parcurilor auto

Societatea Haintz Consulting prestează în mod curent servicii de evaluare de parcuri auto pe tot teritorul României. Societatea noastră a acumulat o experienţă vastă în domeniul evaluării parcurilor auto. Tariful perceptu de Haintz Consulting în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare pentru parcurile auto variază în funcţie de localizarea autovehiculelor, tipul de autovehicule, complexitatea lucrării etc. De asemenea, se poate oferi un discount pentru evaluarea unui parc auto în comparaţie cu evaluarea auto individuală.

 

Evaluare auto Haintz Consulting