Evaluare mijloace fixe – Evaluare constructii speciale

Evaluare constructii speciale

Firma de evaluare  Haintz Consulting efectueaza lucrări de expertiză şi evaluare pentru toate tipurile de construcţii speciale cuprinse în catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe din 30.11.2004.
Reevaluare construcţiilor speciale este necesară pentru stabilirea cotei de impozitare conform OUG nr102/2013,

Mai multe detalii despre acest tip de evaluare pe pagina de Evaluare mijloace fixe.

Conform HG nr.2139/2004 în cadrul construcţiilor speciale sunt incluse următoarele tipuri de construcţii

1.1. Construcţii industriale
1.1.1. Clădiri industriale în afară de clădirile din:
1.1.1.1. – industria alimentară, industria materialelor de construcţii, industria metalurgică şi industria siderurgică;
1.1.1.2. – industria chimică.
1.1.2. Construcţii uşoare cu structuri metalice (hale de producţie, hale de montaj, etc.) în afară de:
1.1.2.1. – barăci, şoproane, etc.
1.1.3. Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni, în afară de:
1.1.3.1. – construcţii speciale metalice;
1.1.3.2. – construcţii speciale din beton
1.1.4. Centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice, în afară de:
1.1.4.1. – clădirea reactorului
1.1.5. Piste şi platforme
1.1.5.1. – din beton;
1.1.5.2. – din balast, macadam.
1.1.6. Sonde de ţiţei, gaze, sare şi platforme marine de foraj şi extracţie.
1.1.6.1. – sonde de ţiţei, gaze şi sare
1.1.6.2. – platforme marine de foraj şi extracţie
1.1.7. Turnuri de extracţie minieră.
1.1.8. Puţuri de mină, galerii, planuri înclinate şi rampe de puţ.
1.1.9. Structuri de susţinere, estacade şi culoare pentru transportoare cu bandă.
1.1.10. Rampe de încărcare-descărcare.
1.1.11. Construcţii miniere subterane: pentru personal; gări şi remize; staţii de pompare; staţii de compresoare; canale pentru aeraj; buncăre; suitori-coborâtori; etc.
1.1.12. Coşuri de fum şi turnuri de răcire
1.1.13. Iazuri pentru decantarea sterilului
1.1.14. Camere de fum, de desprăfuire, de uscare.
1.1.15. Lucrări de construcţii de decopertă pentru exploatări miniere
1.1.16. Poligoane de încercări experimentale în aer liber sau în încăperi închise.
1.1.17. Alte construcţii industriale neregăsite în cadrul subgrupei 1.1.

1.2. Construcţii agricole
1.2.1. Clădiri agrozootehnice
1.2.2. Construcţii agricole uşoare (barăci, magazii, şoproane, cabane)
1.2.3. Depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale (construcţii de compostare).
1.2.4. Silozuri pentru furaje
1.2.5. Silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor.
1.2.6. Pătule pentru depozitarea porumbului.
1.2.7. Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri.
1.2.8. Heleştee, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultura.
1.2.9. Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole.
1.2.10. Sere, solarii, răsadniţe şi ciupercării:
1.2.10.1. – din zidărie, beton, metal sau lemn şi sticlă.
1.2.10.2. – construcţie uşoară din lemn şi folie din masă plastică.
1.2.11. Alte construcţii agricole neregăsite în cadrul subgrupei 1.2.
1.3. Construcţii pentru transporturi poştă şi telecomunicaţii
1.3.1. Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, staţii pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, în afară de:
1.3.1.1. – clădiri uşoare cu structură metalică
1.3.2. Infrastructură pentru transport feroviar cu:
1.3.2.1. – ecartament normal şi larg.
1.3.2.2. – ecartament normal pentru metrou.
1.3.2.3. – ecartament îngust, inclusiv forestier.
1.3.2.4. – ecartament îngust minier.
1.3.3. Infrastructură şi staţii de tramvaie.
1.3.4. Reţele electrice de contact pentru tracţiune electrică:
1.3.4.1. – pentru linii de cale ferată.
1.3.4.2. – pentru linii de tramvaie şi troleibuze.
1.3.4.3. – pentru linii de cale ferată minieră.
1.3.5. Construcţii pentru transport feroviar: peroane; treceri de nivel; port-gabarit; cheiuri de încărcare-descărcare; pentru alimentare şi revizie locomotive; canale de coborât osii; fundaţii de plăci turnante şi pod basculă; canale de zgură, etc.
1.3.6. Aparate de cale.
1.3.7. Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaţie):
1.3.7.1. – cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam.
1.3.7.2. – cu îmbrăcăminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaţie suplă.
1.3.7.3. – cu îmbrăcăminte din beton de ciment.
1.3.7.4. – Infrastructură drumuri forestiere
1.3.8. “Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane
şi autovehicule. Construcţii aeroportuare.”
1.3.9. Cheiuri, estacade şi docuri pentru nave.
1.3.10. Cale pentru montarea şi lansarea navelor:
1.3.10.1. – File din lemn.
1.3.10.2. – File din beton, beton armat.
1.3.11. Canale pentru navigaţie.
1.3.12. Construcţii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval.
1.3.13. Linii de funiculare pentru exploatări miniere şi industriale:
1.3.13.1. – pe stâlpi din lemn.
1.3.13.2. – pe stâlpi din metal sau beton armat.
1.3.14. Linii funiculare pentru personal; staţii şi construcţii de protecţie:
1.3.14.1. – cu telecabine, telegondole sau teleschiuri.
1.3.14.2. – multilifturi pentru schi.
1.3.15. Linii funiculare forestiere de tip uşor.
1.3.16. Planuri înclinate supraterane.
1.3.17. Poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte:
1.3.17.1. – din lemn.
1.3.17.2. – din zidărie, beton armat sau metal.
1.3.18. Tunele.
1.3.19. Clădiri pentru poştă, telecomunicaţiixentrale telefonice, staţii de emisie radio, studiouri pentru radio, televiziune, etc.
1.3.20. Linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console, etc.).
1.3.21. Reţele şi canalizaţii subterane de comunicaţii urbane şi interurbane, în afară de:
1.3.21.1. – Suport de transmisiuni de telecomunicaţii pe sisteme de cabluri cu fibră optică (submarine, subfluviale).
1.3.22. Platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de radiotelefonie, telefonie mobilă, radio şi TV.
1.3.23. Cabine telefonice.
1.3.24. Construcţii uşoare pentru transporturi şi telecomunicaţii (barăci, magazii, şoproane, cabane).
1.3.25. Alte construcţii pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii neregăsite în cadrul subgrupei 1.3.
1.4. Construcţii hidrotehnice
1.4.1. Baraje şi construcţii accesorii baraje (ecluze, deversoare, porturi şi fronturi de aşteptare, disipatoare de energie, goliri de fund, canale de derivaţie).
1.4.2. Diguri (de apărare; de compartimentare; de dirijare a curenţilor), consolidări de maluri, praguri; pinteni; anrocamente şi căsoaie; cleonaje:
1.4.2.1. – din fascine; lemn cu bolovan sau piatră;
1.4.2.2. – din piatră brută; blocuri de beton; zidărie de piatră; beton armat.
1.4.3. Canale de aducţiune.
1.4.4. Pereuri.
1.4.5. Construcţii hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice; în afară.
1.4.5.1. – construcţii uşoare.
1.4.6. Lacuri artificiale de acumulare
1.4.7. Alte construcţii hidrotehnice neregăsite în cadrul subgrupei 1.4.
1.5. Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare.
1.5.1. Centre de afaceri.
1.5.2. Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare şi distribuţie. Magazine.
1.5.3. Construcţii pentru depozitarea mărfurilor de larg consum, a mărfurilor industriale, a materialelor de construcţii şi a produselor
agricole.
1.5.4. Construcţii pentru depozitarea şi comercializarea produselor petrolifere (benzinării, etc.).
1.5.5. Construcţii pentru depozitarea explozibililor, carburanţilor şi lubrifianţilor.
1.5.6. Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, cărbuni, materiale pulverulente (ciment, var, ipsos), etc.
1.5.7. Rezervoare şi bazine pentru depozitare, în afară de:
1.5.7.1. – rezervoare pentru depozitare cu protecţie catodică
1.5.8. Depozite frigorifice pentru alimente. Gheţării.
1.5.9. Platforme pentru depozitare şi activităţi comerciale.
1.5.10. Tancuri, rezervoare, bidoane şi butoaie pentru depozitarea băuturilor.
1.5.11. Rampe de încărcare.
1.5.12. Construcţii uşoare pentru afaceri, comerţ, depozitare (barăci, magazii, şoproane, etc.).
1.5.13. Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor şi datelor.
1.5.14. Alte construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare neregăsite în cadrul subgrupei 1.5.
1.6. Construcţii de locuinţe şi social-culturale.
1.6.1. Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară de:
1.6.1.1. – clădiri pentru locuinţe sociale, moteluri şi cămine amplasate în centre industriale. WC publice.
1.6.2. Construcţii pentru învăţământ; ştiinţă; cultură şi artă; ocrotirea sănătăţii; asistenţă socială; cultură fizică şi agrement, în afară de:
1.6.2.1. – case de sănătate, băi publice şi baze de tratament.
1.6.3. Împrejmuiri din:
1.6.3.1. – lemn;
1.6.3.2. – zidărie, beton armat, metal.
1.6.4. Clădiri administrative.
1.6.5. Construcţii pentru centrale termice şi puncte termice
1.6.6. Construcţii suport pentru panouri de afişare şi publicitate.
1.6.7. Construcţii pentru turnuri de ceas, turnuri de pază şi alte amenajări asemănătoare.
1.6.8. Alte construcţii de locuinţe şi social-culturale neregăsite în cadrul subgrupei 1.6.
1.7. Construcţii pentru transportul energiei electrice.
1.7.1. Reţele de alimentare, de iluminat şi linii de transport a energiei electrice:
1.7.1.1. – aeriene pe stâlpi din lemn.
1.7.1.2. – aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat.
1.7.1.3. – subterane.
1.7.2. Instalaţii electrice de forţă:
1.7.2.1. – aeriene sau aparente.
1.7.2.2. – îngropate.
1.7.2.3. – în tub, canal sau tunel de protecţie.
1.7.3. Alte construcţii pentru transportul energiei electrice neregăsite în cadrul subgrupei 1.7.
1.8. Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare.
1.8.1. Puţuri săpate sau forate.
1.8.2. Drenuri pentru alimentări cu apă.
1.8.3. Captări şi prize de apă.
1.8.4. Canale pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor.
1.8.5. Galerii pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor.
1.8.6. Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; reţele de distribuţie. Galerii subterane pentru instalaţii tehnico-edilitare.
1.8.7. Conducte pentru canalizare, în afară de:
1.8.7.1. – conducte tehnologice pentru ape acide.
1.8.8. Staţii de tratare, de neutralizare şi de epurare a apelor.
1.8.9. Castele de apă.
1.8.10. Iazuri de depozitare; paturi de uscare a nămolului; câmpuri de irigare şi infiltrare, în afară de:
1.8.10.1. – canale de irigaţii.
1.8.11. Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei.
1.8.12. Staţii de pompare şi separare a apei, în afară de:
1.8.12.1. – staţii de pompare plutitoare
1.8.13. Construcţii şi instalaţii tehnologice pentru alimentare cu apă şi canalizare.
1.8.14. Construcţii uşoare (barăci, magazii, şoproane, etc.).
1.8.15. Alte construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare neregăsite în cadrul subgrupei 1.8.
1.9. Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare.
1.9.1. Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor şi a lichidelor industriale, inclusiv traversările şi instalaţiile tehnologice, în afară de:
1.9.1.1. – conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere prevăzute cu protecţie catodică.
1.9.2. Conducte de termoficare.
1.9.2.1. – aeriene sau în canale de protecţie vizitabile.
1.9.2.2. – în canale nevizitabile.
1.9.3. Conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor, produselor petroliere şi a lichidelor industriale, apă sărată, din exteriorul şi interiorul construcţiilor.
1.9.4. Alte construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor,
lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare, neregăsite în cadrul subgrupei 1.9.
1.10. Alte construcţii neregăsite în cadrul grupei 1.

 

Evaluare mijloace fixe – Evaluare constructii speciale