Evaluare Intreprinderi

Servicii care vizeaza evaluarea intreprinderilor

Evaluarea de întreprinderi reprezintă un serviciu profesional, o activitate complexă realizată de o echipă de specialişti cu pregătire în domenii variate (economie, contabilitate, juridic, construcţii, inginerie).
Activitatea de evaluare este condusă de un expert evaluator, membru ANEVAR, evaluator de întreprinderi.

În cadrul procesului de evaluare sunt realizate rapoarte de evaluare pentru întreprinderi, proprietăţi specializate,proprietăţi generatoare de venit, societăţi comerciale, hoteluri, restaurante, staţii de benzină, cazinouri, teatre si cinematografe.
Evaluarea activelor necorporale de tipul licenţelor, brevetelor de invenţii, modelelor si desenelor industriale, mărcilor, website-urilor, este parte componentă din procesul de evaluare a întreprinderii.

Rapoartele de evaluare de întreprinderi se adresează acţionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului.

Procesul de evaluare al întreprinderii:

– analiza diagnostic, în urma careia se identifică punctele tari, punctele slabe, oportunităţile si riscurile;
– aprecierea fezabilităţii transferului de proprietate, respectiv dreptul de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale;
– obţinerea informaţiilor calitative necesare pentru a estima o valoare punctuală sau un interval rezonabil al valorii întreprinderii.

Întreprinderi, participaţii la întreprinderi şi proprietăţi imobiliare generatoare de afaceri.

Exemple:

  •  pachetul integral de acţiuni sau părţi sociale deţinut în capitalul unei întreprinderi precum şi participaţii la întreprinderi;
  •  capitalul investit într-o întreprindere (care aparţine tuturor finanţatorilor acesteia: capital propriu şi capital împrumutat);
  •  hoteluri, moteluri, campinguri;
  •  policlinici şi spitale;
  •  staţii de benzină;
  •  restaurante, cafenele, cluburi, baruri;
  •  teatre şi cinematografe.

 

Evaluare Intreprinderi
5 (100%) 1 vote