Pret certificat de performanta energetica

Preturi/Tarife pentru elaborarea certificatelor de performanta energetica pentru cladiri si instalatii

Preturile pentru elaborarea unui certificat de performanta energetica pornesc de la suma de 400Lei, fara TVA, pentru un imobil de tip apartament cu doua camere in bloc de locuinte.
Serviciile de auditare energetica sunt adresate in special persoanelor juridice.
Tarifele percepute pentru certificatele de performanta energetica sau pentru lucrarile complexe de audit energetic pot creste in functie de suprafetele cladirilor, gradul de complexitate al lucrarii si de amplasarea imobilelor.

Pentru a va transmite o oferta de pret ferma este necesar ca echipa de auditori energetici sa cunoasca detaliile cladirilor ce reies din urmatoarele documente:

 • Documentul din care să reiasă anul construcţiei şi tipul construcţiei
 • Extras de carte funciara pentru informare;
 • Planuri amplasament clădire;
 • Plan cadastral – cu încadrarea cladirii funcţie de punctele cardinale şi vecinătăţi;
 • Planuri/relevee ale construcţiei pe etaje;
 • Planuri ale instalaţiilor;
 • Date tehnice despre materiale de construcţii folosite, date tehnice despre echipamentele şi instalaţiile de instalaţii termice,
 • Ventilaţie, furnizări apă caldă şi apă rece;
 • Raport de expertiză tehnică de rezistenţă (dacă există);
 • Consumuri pe ultimii ani, consumuri lunare de energie electrică, gaz, apă, canalizare;
 • Proiecte de arhitectura, de rezistenta si de instalatii.
Pret certificat de performanta energetica
5 (100%) 1 vote